Postlijst UR

Postlijst in- en uitgaande post UR t.b.v. Interne vergadering 28-03-2006 Universiteitsraad UR 06-060015

26.01

in

25.01

CvB/PA&O

Arbo- en milieu aanvullende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

naar Jacq.

UR verg. 28-03-2006

016

26.01

uit

26.01

leden UR

verslag cie. O&O d.d. 2006-01-24

leden UR mail

UR verg. 31-01-2006

017

26.01

uit

26.01

CSB/diversen

brief aan decentrale raden over verkiezingen (tijdschema)

diversen


018

26.01

uit

26.01

Holterman en Van Zijll

brief inzake peildatum

CSB


019

26.01

uit

26.01

leden UR

verslag cie. F&V 2006-01-24

leden UR mail

UR verg. 31-01-2006

020

26.01

uit

26.01

CvB/ diversen

besluit wijzigingen financiƫle regelingen Studentenstatuut

leden UR mail

UR verg. 07-02-2006

021

26.01

uit

26.01

leden UR

verslag cie. P&S d.d. 2006-01-24

leden UR mail

UR verg. 31-01-2006

022

01.01

uit

02.02

leden UR

verslag interne 2006-01-31

leden UR

UR verg. 28-03-2006

023

02.02

in

02.02

CvB/FEZ

Begroting 2006 incl. supplement

leden UR


024

02.02

uit

02.02

Leden UR, CvB, diversen

agenda overlegvergadering 2005-02-07

leden UR, CvB, div.

UR verg. 07-02-2006

025

02.02

in

02.02

PA&O

Eindevaluatie cursussen voor vrouwen OBP

leden UR mail Dick


026

02.02

uit

03.02

Leden UR, CvB, diversen

Brief UR HRM Beleid

leden UR, CvB, div.

UR verg. 07-02-2006

027

07.02

in

30.01

CvB/FEZ

eerste begrotingswijziging 2005

leden CvB mail


028

08.02

uit

08.02

CvB/ diversen

aandachtspunten 2006-02-07

aan CvB


029

09.02

uit

09.02

diversen

nieuwsbrief UR 2006-02-07

diversen via mail


030

09.02

in

08.02

EWI Faculteitsraad

kandidaat Instituutsraad CTIT wijziging

leden UR


031

14.02

uit

14.02

Directeur FB + CvB, diversen

UT beleid privatiseren en beveiligen

dir. FB, CvB, Leden


032

14.02

uit

14.02

leden UR, CvB div

verslag overlegvergadering 2006-02-07

via mail aan CvB


033

15.02

in

13.02

CvB/roosterwerkgroep

flexibeler roosteren

aan Jacq.


034

16.02

uit

28.02

FR EWI, diversen

Brief UR kandidaat Instituutsraad CTIT Rom Langerak


UR verg. 28-02-2006

035

16.02

uit

16.02

leden UR

inbreng fractie CC interne 2006-02-28

leden UR

UR verg. 28-02-2006

036

16.02

uit

16.02

leden UR

inbreng fractie UReka interne 2006-02-28

leden UR

UR verg. 28-02-2006

037

28.02

uit

17.02

diversen, leden UR

verslag bijeenkomst 14-02-2006

diversen mail Dick


038

28.02

in

16.02

CvB/FB

Europese aanbesteding undermanagement beveiliging UT

leden UR mail


039

01.03

in

01.03

WNO

Tussenrapportage UFO evaluatie

leden UR mail


040

01.03

in

15.02

ISO, LSVB

landelijke studentenmedezeggenschap verkiezingen

leden UR mail


041

02.03

in

02.03

Flieman CvB

Strategische bespreking UMT

leden UR mail Dick


042

02.03

uit

08.05

diversen (CSB)

Brief medewerkers verkiezingen 2006 ned.+ eng.

nog niet verzonden


043

02.03

uit

08.05

diversen (CSB)

Brief studenten verkiezingen 2006 ned.+ eng.

nog niet verzonden


044

02.03

uit

02.03

langerak, CTIT

besluit benoeming in Instituutsraad CTIT Langerak045

02.03

uit

02.03

Arend Rensink, CTIT

Bedankbrief UR voor lidmaatschap in IR CTIT046

03.03

in

24.02

CvB/PA&O

Instellen stuurgroep P&O

leden UR mail


047

07.03

in

03.03

CvB/PA&O

Instemming contract arbodienst

bij Jacq.


048

07.03

uit

07.03

CvB

werkwijze UR-CvB

brief mail secr/ westra/ presidium


049

08.03

uit

08.03

leden UR

verslag interne 2006-02-28 evaluerende vergadering

leden UR

UR verg. 28-03-2006

050

14.03

in

10.03

leden UR. Diversen

Onderwijsnotitie Ureka

leden UR mail


051

15.03

in

14.03

CvB/FEZ

slotregularisatie 2005

leden UR

UR verg. 28-03-2006

052

16.03

uit

16.03

leden UR

agenda interne 2006-03-28

leden UR

UR verg. 28-03-2006

053

14.03

in

14.03

CvB Flierman

Bericht van de voorzitter

leden UR mail

UR verg. 28-03-2006

054

16.03

in

12.03

P-NUT

brief P-NUT inzake onzekerheid promovendi bij TNW

leden UR mail dick

UR verg. 28-03-2006

055

16.03

in

16.03

CvB/DUB

3TU Master Construction Management and Enginieering

leden UR

UR verg. 28-03-2006

056

16.03

in

16.03

CvB/DUB

inbedding en indaling 3TU hoogleraren

leden UR

UR verg. 28-03-2006

057

16.03

in

16.03

CvB/FEZ

reorganisatieplan EWI

leden UR

UR verg. 28-03-2006

058

16.03

in

16.03

CvB/FEZ

Reorganisatieplan TNW

leden UR

UR verg. 28-03-2006

059

16.03

in

16.03

CvB/FEZ

Reorganisatieplan CTW

leden UR

UR verg. 28-03-2006

060

16.03

uit

16.03

leden UR

postlijst in- en uitgaande post tbv interne 2006-03-28

leden UR

UR verg. 28-03-2006