9. Sanerings-en reorganisatieplannen faculteiten (Vertrouwelijk)