agenda overleg 2006-04-04

logo URaad

UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

Spiegel – kamer 500Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-083

fax


Datum

30 maart 2006

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@utwente.nl

Betreft: agenda overlegvergadering Universiteitsraad op dinsdag 04 april 2006Plaats : Horst T-1300 (NB nieuwe locatie)

Tijd : 14.30 uur14.30 uur

1.

Opening en vaststelling agenda


14.35 uur

2.

Mededelingen


14.40 uur

3.

Verslag van de overlegvergadering van 07 februari 2006

UR 06-032, bijgaand

vaststellen

14.45 uur

4.

Bericht van de voorzitter CvB over Strategisch UMT

UR 06-053, in bezit

UR 06-074, bijgaand

informatie


15.00 uur

5.

Aanvullende notitie taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van Arbo en Milieu

UR 06-015, in bezit*

UR 06-085, bijgaand

instemming

15.05 uur

6.

Contract Arbodienst

UR 06-047, in bezit*

UR 06-086, bijgaand

instemming personeelsgeleding


15.15 uur

7.

3 TU Master Construction Management and Engineering

UR 06-055, in bezit*

UR 06-070, bijgaand

instemming

15.25 uur

8.

Slotregularisatie

UR 06-051, in bezit*

UR 06-075, bijgaand

advies

15.40 uur

9.

Sanerings- en reorganisatieplannen faculteiten

UR 06-057, 06-058, 06-059, in bezit*

UR 06-076, bijgaand

informatie

16.25 uur

10.

Voortgang 3 TU proces, inbedding en indaling 3TU-Hoogleraren

UR 06-056, in bezit*

UR 06-077, bijgaand

informatie

16.30 uur

11.

Besluit Elektronische Leeromgeving (ELO)

CvB besluit d.d. 1 maart 2006 (373.713), in bezit

UR 06-069, bijgaand

informatie

16.40 uur

12.

Rondvraag


16.45 uur

13.

Sluiting

Na afloop drinken we gezamenlijk een borrel in de Horsttoren.