agenda interne 2006-03-28

logo URaad

UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-052

fax


Datum

23 maart 2006

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Gewijzigde agenda interne vergadering UniversiteitsraadPlaats : Zilverling L 200

Datum : 28 maart 2006

Tijd : 13.30 uur1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen


3.


Verslag van de interne vergadering van 31 januari 2006

UR 06-022, bijgaand

Verslag extra interne vergadering van 28 februari 2006

UR 06-049, bijgaand

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 06-060, bijgaand

informatie

5.

Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 7 februari 2006

UR 06-005, bijgaand

informatie

6.

Voordracht benoeming studentlid CCO

UR 06-, volgt z.s.m. (loopt)

instemming

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 4 april 2006, 13.30 uur, Horst T1300

7.

Bericht van de voorzitter CvB (n.a.v. Strategisch UMT)

UR 06-053, bijgaand

informatie

8.


Aanvullende notitie taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van Arbo en Milieu

UR 06-015, bijgaand

instemming

9.

Contract Arbodienst

UR 06-047, bijgaand

instemming personeelsgeleding

10.

3 TU Master Construction Management and Engineering

UR 06-055, bijgaand

instemming

11.

Slotregularisatie

UR 06-051, bijgaand

advies

12.

Sanerings- en reorganisatieplannen faculteiten

UR 06-057, 06-058, 06-059, bijgaand VERTROUWELIJK

ter vertrouwelijke informatie

13.

Voortgang 3 TU proces, notitie inbedding en indaling 3TU hoogleraren

UR 06-056, bijgaand

informatie

14.

Besluit Electronische Leeromgeving (ELO)

UR 06-069, bijgaand

informatie

15.

Schriftelijke Rondvraagpunten


16.

Rondvraag


17.

Sluiting