Postlijst URaad

Postlijst in- en uitgaande post UR t.b.v. interne vergadering 31-01-2006 Universiteitsraad UR 06-014306

24.11

in

24.11

CvB/PA&O

nota Ziekteverzuimbeleid

leden UR

UR verg. 06-12-2005

307

24.11

in

24.11

CvB/HTT

kennispark Twente, stand van zaken

leden UR

UR verg. 06-12-2005

308

25.11

in

22.11

CvB/DUB/cie. ELO

Tussenrapportage randvoorwaardelijke ICT voorzieningen

Leden UR

bij Jacq.

309

25.11

in

24.11

Hans van den Berg

Kwaliteitszorg

leden FR, UR mail


310

29.11

uit

22.11

leden UR CvB diversen

Verslag overleg 2005-11-15

leden UR CvB mail

UR verg. 13-12-2005

311

30.11

in

29.11

leden UR CvB diversen

Notitie ontwerp-begroting 2006

leden UR mail

UR verg. 13-12-2005

312

30.11

uit

30.11

CvB

Brief UR ziekteverzuimbeleid convenant OPUT-UR

leden UR mail


313

30.11

uit

30.11

CvB

systematiek compensatie medezeggenschap UT

leden UR mail


314

01.12

uit

01.12

cie. Voorzitterschap UR

rapportage per 1 december 2005

leden UR mail Jacq.

UR verg. 06-12-2005

315

01.12

uit

01.12

CvB leden UR

Brief UR collegegeldtarieven en inschrijvingen 2006

leden UR mail

UR verg. 06-12-2005

316

01.12

uit

01.12

CvB leden UR

Brief UR onderwijsjaarcirkel 2006

leden UR mail

UR verg. 06-12-2005

317

01.12

uit

01.12

leden UR

Verslag cie. O&O 2005-11-29

leden UR mail

UR verg. 06-12-2005

318

01.12

in

01.12

CvB

Centraal vergaderschema 2006

leden UR mail


319

01.12

in

01.12

CvB/FEZ

Exploitatieoverzichten begroting 2006

leden UR mail Jacq.

UR verg. 06-12-2005

320

01.12

uit

01.12

leden UR

verslag cie. P&S 2005-11-29

leden UR mail

UR verg. 06-12-2005

321

06.12

uit

06.12

leden UR

verlanglijstje 3TU Medezeggenschap

leden UR mail dick

UR verg. 06-12-2005

322

06.12

in

06.12

CvB/FEZ

Advies ontwerp-begroting 2006 en deelbegroting TG

leden UR CvB

UR verg. 13-12-2005

323

07.12

in

05.12

CvB/FEZ

vragen en antwoorden ontwerp begroting 2006

leden UR mail

UR verg. 13-12-2005

324

08.12

uit

08.12

leden UR CvB diversen

agenda overleg 2005-12-13

leden UR CvB divers

UR verg. 13-12-2005

325

08.12

uit

08.12

CvB leden UR

Brief UR ziekteverzuimbeleid besluit

leden UR CvB divers

UR verg. 13-12-2005

326

08.12

uit

08.12

CvB leden UR diversen

Brief UR stavaza TSM

leden UR CvB divers

UR verg. 13-12-2005

327

08.12

uit

08.12

CvB leden UR diversen

Brief UR Ontwerp-Begroting 2006

leden UR CvB divers

UR verg. 13-12-2005

328

08.12

uit

08.12

CvB leden UR diversen

Brief UR schriftelijke rondvraagpunten 2005-12-13

leden UR CvB divers

UR verg. 13-12-2005

329

08.12

in

08.12

CvB/FEZ

Notitie projecten UT en Centrale Stimulering begroting 2006

leden UR CvB divers

UR verg. 13-12-2005

330

08.12

uit

08.12

CvB leden UR diversen

Brief UR kennispark United Twente Innovation

leden UR CvB divers

UR verg. 13-12-2005

331

08.12

uit

08.12

leden UR

verslag cie. O&O 2005-12-05

leden UR mail Jacq.


332

08.12

in

08.12

CvB/DUB

Bestuurlijke agenda CvB-UT 2006

leden UR mail Jacq.

UR verg. 13-12-2005

333

09.12

in

09.12

CvB/DUB

3TU onderzoeksvisitatieprotocol

aan Jacq.


334

13.12

in

12.12

CvB

verwondernotitie Flierman december 2005

leden UR mail Jacq.


335

13.12

uit

13.12

leden UR

Verslag interne 2005-12-06336

13.12

in

12.12

CvB/FEZ

Deelbegroting en Jaarplan 2006 BMTI

leden UR mail Jacq.

UR verg. 13-12-2005

337

13.12

in

12.12

Ribberink

samenvatting evaluatie enquête mzs 2005

Presidium

bespr. In cie zbh

338

13.12

in

12.12

CvB/Disc

Prijsbeleid Student Activity Card (372500)

aan Jacq.


339

15.12

uit

15.12

diversen

Nieuwsbrief UR 2005-12-13

diversen via mail


340

15.12

uit

15.12

CvB

Aandachtspunten overleg 2005-12-13341

15.12

in

15.12

CvB/FEZ

Verslag besprekingen TNW, CTW en EWI bezuinigingen

leden UR mail Jacq.


342

20.12

uit

20.12

leden UR CvB diversen

verslag overleg 2005-12-13

leden UR mail Jacq.


343

20.12

in

20.12

CvB/DUB

Aandachtsgebieden CvB-leden per 1-10-2005

leden UR mail


344

20.12

in

18.10

ITBE

Offerte scholingsbijeenkomsten november345

22.12

uit

20.12

D. Meijer

Samenwerking UR-CvB versie 2005-12-20

leden UR mail Meijer

346

22.12

in

19.12

Inspectie van het onderwijs

Rapport De waarde van intern toezicht (5 exemplaren)

aan Jacq.


347

23.12

in

21.12

3TU CvB

Brief 3TU aan ministers; Centers of Excellence, bijlages

leden UR mail Jacq.


001

03.01

in

23.12

CvB/DUB

Kennispark beantwoording vragen nav overleg 20051213

Leden UR mail Jacq.

002

10.01

in

05.01

Kiesraad Nederland

Onderzoek naar centrale verkiezingsorganen in 12 westerse landen september 2005


Archief (bij Jacq.)

003

10.01

in

05.01

Kiesraad Nederland

Statistische gegevens; raadplegend referendum Europese Grondwet, juni 2005


Archief (bij Jacq.)

004

17.01

in

20.02.2004

Cie. Vervolgonderzoek Rekenschap

Rapport van bevindingen cie. Rekenschap


Archief

005

17.01

uit

19.01

leden UR

Actiepuntenlijst per 13-01-2006

leden UR (voor verg._

UR verg. 31-01-2006

006

19.01

in

17.01

VGD

Investeringsschema vastgoedplan UT

Leden UR mail Jacq.

UR verg. 31-01-2006

007

19.01

uit

19.01

UR leden

Agenda Interne vergadering 28-02-2006

leden UR

UR verg. 31-01-2006

008

19.01

uit

19.01

UR leden

Agenda Interne vergadering 31-01-2006

leden UR

UR verg. 31-01-2006

009

19.01

uit

19.01

UR leden

Vergoedingsregeling medezeggenschap wijziging (mail)

leden UR

UR verg. 31-01-2006

010

19.01

in

19.01

UR leden

wijzigingen financiële regelingen Studentenstatuut

leden UR

UR verg. 31-01-2006

011

19.01

in

19.01

CvB/PA&O

Startnotitie Personeelsbeleid

leden UR

UR verg. 31-01-2006

012

19.01

in

19.01

CvB/DUB

TSM

leden UR

UR verg. 31-01-2006

013

19.01

in

19.01

CvB/DUB

Werkplan Bestuurlijke Agenda

leden UR

UR verg. 31-01-2006

014

19.01

iuit

19.01

leden UR

Postlijst in- en uitgaande post tbv interne 2006-01-31

leden UR

UR verg. 31-01-2006