agenda overleg 2006-02-07

Logo Universiteitsraad UT

UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-024

fax


Datum

2 februari 2006

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@utwente.nl

Betreft: agenda overlegvergadering Universiteitsraad op dinsdag 07 februari 2006
Plaats : Zilverling L-200

Tijd : 9.00 uur (NB: gewijzigde aanvangstijd)


09.00 uur

1.

Opening en vaststelling agenda


09.05 uur

2.

Mededelingen


09.10 uur

3.

Verslag van de overlegvergadering van 13 december 2005

UR 05-342, bijgaand

vaststellen

09.15 uur

4.

Startnotitie HRM beleid

UR 06-011, in bezit*

UR 06-026, bijgaand

informatie


09.30 uur

5.

Werkplan Bestuurlijke Agenda (incl. Verwondernotitie)

UR 06-013 en UR 05-334, in bezit*

mondelinge inbreng fracties

informatie

10.00 uur

6.

Voortgang 3 TU proces

UR 05-347, in bezit* (zie ook: www.utwente.nl/3tu/)

mondelinge inbreng UR

informatie

10.30 uur

7.

Vastgoed, een update

UR 06-006, in bezit*

presentatie CvB

informatie

10.55 uur

8.

Rondvraag


11.00 uur

9.

Sluiting