Agenda interne 2006-01-31

logo URaad

UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-008

fax


Datum

19 januari 2006

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Agenda interne vergadering UniversiteitsraadPlaats : Zilverling L 200

Datum : 31 januari 2006

Tijd : 13.30 uur1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen:

a. Bijeenkomst 14 febr. met faculteitsraden

b. Extra interne vergadering 28 febr.06 (UR 06-007, bijgaand)

c. Afspraak tijdstippen cie vergaderingen komende cycli

d. Convenant CvB – OPUT - UR


3.


Verslag van de interne vergadering van 6 december 2005

UR 05-335, bijgaand

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 06-014, bijgaand

informatie

5.

Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 13 januari 2006

UR 06-005, bijgaand

informatie

6.

Wijziging financiële regelingen Studentenstatuut

UR 06-010, bijgaand

instemmen

7.

Wijziging Vergoedingsregeling medezeggenschap

UR 06-009, bijgaand

vaststellen

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 7 februari 2006, 9.00 uur

8.

Startnotitie Personeelsbeleid

UR 06-011, bijgaand

informatie

9.

Werkplan Bestuurlijke Agenda (incl. Verwondernotitie)

UR 06-013, bijgaand

UR 05-334, bijgaand

informatie

10.

TSM

UR 06-012, bijgaand

informatie

11.

Voortgang 3 TU proces

UR 05-347, bijgaand

informatie

12.

Schriftelijke Rondvraagpunten


13.

Rondvraag


14.

Sluiting