Studenten Universiteitsraad 2005-2006

Studenten Universiteitsraad 2005-2006
UReka

Vic van Dijk

Renske Hendriks

Joost Deetman

Peter Paul Lippinkhof

Nicky Meijer

Pascal Hollman

Andrea Hesselink

Campus Coalitie

Job Gutteling

Robbert van der Wal