datumlijst Zittingen CSB 2005

(Voorlopig) Zittingen Centraal Stembureau
Datum

Tijdstip

Onderwerp

10 februari 2005

09. 00 uur

Vaststelling peildatum en tijdschema

(Spiegel 500)


24 maart 2005

09.00 uur

Vaststelling kiezersregister

(Spiegel 500)


1 april 2005 (indien nodig)

09.00 uur

Evt. Verbetering kiezersregister

(Spiegel 500)


21 april 2005

09.00 uur

Onderzoek kandidatenlijsten

(Spiegel 500)


9 mei 2005 (indien nodig)

13.30 uur

Evt. beslissing geldigheid kandidatenlijsten

(Spiegel 500)


24 mei 2005

09.00 uur

Ambtshalve controle kiezersregister

Vaststellen verzamellijsten

(Spiegel 500)


10 juni 2005

17.00 uur

Bekendmaking uitslag

(Vrijhof)