Agenda overleg 2005-12-13

Logo UR

UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-324

fax


Datum

08 december 2005

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@utwente.nl

Betreft: agenda overlegvergadering Universiteitsraad op dinsdag 13 december 2005
Plaats : Zilverling L-200

tijd : 09.00 uur (NB: gewijzigde aanvangstijd)


09.00 uur

1.

Opening en vaststelling agenda


09.05 uur

2.

Mededelingen

- 3TU master Sustainable Energy Technology


09.10 uur

3.

Verslag van de overlegvergadering van 15 november 2005

UR 05-310, bijgaand

vaststellen

09.15 uur

4.

Onderwijsjaarcirkel 2006 – 2007

UR 05-296, in bezit*

UR 05-316, bijgaand

advies


09.30 uur

5.

Collegegeldtarieven en Inschrijvingsregeling UT 2006-2007

UR 05-304, in bezit*

UR 05-315, bijgaand

advies

09.40 uur

6.

Nota Ziekteverzuimbeleid UT

UR 05-306, in bezit*

UR 05-312, bijgaand

UR 05-325, bijgaand

advies

09.50 uur

7.

TSM, stand van zaken

UR 05-326, bijgaand

informatie

10.00 uur

8.

Ontwerp - Begroting 2006

UR 05-311/05-319/05-323/05-322/05-329, bijgaand

UR 05-327, bijgaand

advies

11.00 uur

9.

Algemene gang van zaken, o.a.:

- Bestuurlijke agenda
- Kennispark Twente, stand van zaken

UR 05-332, volgt digitaal

UR 05-307, in bezit*, UR 05-330, bijgaand

bespreking

11.30 uur

10.

Voortgang 3 TU proces

informatie

11.40 uur

11.

Schriftelijke rondvraag

- Parkeervoorzieningen Bastille/Sportcentrum

UR 05-328, bijgaand


11.50 uur

12.

Rondvraag


12.00 uur

13.

Sluiting