Agenda interne 2005-12-06

Logo UR

UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-297

fax


Datum

24 november 2005

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Agenda interne vergadering UniversiteitsraadPlaats : Zilverling L 200

Datum : 6 december 2005

Tijd : 13.30 uur


1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen


3.


Verslag van de interne vergadering van 8 november 2005

UR 05-288, bijgaand

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 05-305, bijgaand

informatie

5.

Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 24 november 2005

UR 05-287, bijgaand

informatie

6.

Verslag commissie voorzitterschap

volgt digitaal

informatie

7.

“Verlanglijstje” 3 TUM

volgt digitaal

vaststellen

8.

Opzet communicatieplan commissie Zichtbaarheid

UR 05-303, bijgaand

informatie

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 13 december 2005, 9.00 uur

9.

Onderwijsjaarcirkel 2006 – 2007

UR 05-296, bijgaand

advies

10.

Collegegeldtarieven en Inschrijvingsregeling UT

UR 05-304, bijgaand

advies

11.

Ziekteverzuimbeleid

UR 05-306, bijgaand

advies

12.

Digitale Universiteit, voortgangsrapportage

UR 05-298, bijgaand

informatie

13.

TSM, stand van zaken

informatie

14.

Algemene gang van zaken, o.a.:

- Bestuurlijke agenda (verschijnt 5 dec. 05)

- Kennispark Twente, stand van zaken

UR 05-307, bijgaand

informatie

15.

Ontwerp - Begroting 2006

Wordt 30 november ’05 vertrouwelijk toegezonden

advies

16.

Voortgang 3 TU proces

informatie

17.

Schriftelijke Rondvraagpunten


18.

Rondvraag


19.

SluitingCommissievergaderingen, Spiegel 505


Commissie F&V, vrijdag 2 december, 11.00 uur

Eerste bespreking intern Ontwerp – Begroting 2006

Commissie F&V, maandag 5 december, 15.00 uur

Concept Begroting 2006 met Van Ast

Actiepuntenlijst

Kennispark Twente

Reserve datum Commissie F&V: vrijdag 9 december, 15.30 uur

Concept Begroting 2006 met Van Ast
Commissie O&O, dinsdag 29 november, 12.00 uur

Actiepuntenlijst

Onderwijsjaarcirkel 2006 – 2007

Collegegeldtarieven en Inschrijvingsregeling UT

Verlanglijstje 3TUM

Instellingskwaliteitszorg, om 13.30 uur H. van den Berg in commissie

Extra commissie O&O, maandag 5 december, 10.00 uur

Digitale Universiteit, voortgangsrapportage

TSM, stand van zaken

Beleid post – initieel onderwijs, o.a. rapport LLL van M. van der Wende

3 TU Graduate School Twente
Commissie P&S, dinsdag 29 november, 15.30 uur

Actiepuntenlijst

Uitbesteden, tenzij – schr. rondvraag?

Ziekteverzuimbeleid

Contract SAD

De fracties bespreken de Bestuurlijke agenda in het kader van de bespreking van de algemene gang van zaken, het Verslag commissie Voorzitterschap en de Opzet communicatieplan.Ter informatie is bijgevoegd het UR - vergaderschema 2006