11. Schriftelijke rondvraag

Logo UR

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500
Aan het College van Bestuur,

Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-328

Fax


Datum

8 december 2005

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Schriftelijke rondvraag 13 december 2005Geacht college,
Tijdens een overleg met de Centrale Bewonersraad (CBR) dinsdag 6 december jl. werden de volgende zorgen naar voren gebracht:


In de nabije toekomst zal er tussen de Bastille en het Sportcentrum een nieuw complex gerealiseerd worden voor de huisvesting van studenten. De CBR heeft hierover tegen verschillende partijen, onder andere de Veste en de Vastgoedgroep, aangegeven dat er in het nieuwe plan zeer waarschijnlijk problemen zullen ontstaan rondom de parkeervoorziening. Voor de parkeerruimte die komt te vervallen door de bouw van het nieuwe complex is tot op heden nog geen vervanging gevonden.

Graag wil de UR deze zorgen duidelijk maken aan het college en vragen of u in deze kwestie het gesprek met de betrokken partijen aan wil gaan om tot een oplossing te komen.
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter