Postlijst in- en uitgaande post UR

Postlijs in- en uitgaande post Universiteitsraad t.b.v. Interne vergadering 06-12-2005268

20.10

uit

20.10

diversen, leden UR

info scholingsbijeenkomst 25-10-2005

diversen via mail


269

25.10

in

21.10

CvB/PA&O

wijziging Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)

aan Jacq.


270

01.11

uit

01.11

diversen

conclusies bijeenkomst verdeelmodel 20051025

website+mail


271

03.11

uit

03.11

CvB

besluit 3TU master Sustainable Energy Technology

leden UR concept

UR verg. 08-11-2005

272

03.11

uit

31.10

Rutte, Tweede Kamer

Brief 3TU studenten aan Rutte 2005-10-31

leden UR mail


273

03.11

in

03.11

mail DR FB

kort verslag vervolggesprek DR FB inzake beveiliging

leden UR mail


274

03.11

uit

03.11

leden UR

verslag cie. O&O 2005-11-01

leden UR mail

UR verg. 08-11-2005

275

04.11

uit

04.11

leden UR

verslag cie. P&S 2005-11-03

leden UR mail

UR verg. 08-11-2005

276

04.11

in

04.11

Min. OCW

HOOP; kennis in kaart 2005

leden UR mail f.min


277

10.11

uit

09.11

diversen

agenda overleg 20051115

leden UR+diversen

UR verg. 15-11-2005

278

10.11

uit

09.11

CvB

Brief UR besluit Arbo en milieujaarplan

leden UR CvB

UR verg. 15-11-2005

279

10.11

uit

09.11

CvB

Brief UR plan van aanpak MTO

leden UR CvB

UR verg. 15-11-2005

280

10.11

uit

09.11

CvB

Brief UR onderwijsverdeelmodel nav begrotingsbod

leden UR CvB

UR verg. 15-11-2005

281

10.11

uit

09.11

CvB

Brief UR voortgang 3TU proces

leden UR CvB

UR verg. 15-11-2005

282

10.11

uit

09.11

CvB

Bijdrage UR bestuurlijke agenda

leden UR CvB

UR verg. 15-11-2005

283

10.11

uit

09.11

CvB

Schriftelijke rondvraagpunten overleg 20051115

leden UR CvB

UR verg. 15-11-2005

284

15.11

uit

15.11

deelnemers FR scholing

Brief informatie scholingsbijeenkomst 17-11-2005

leden UR,DUBm v.Soest

285

16.11

uit

16.11

CvB

Samenwerking UR-CvB nav. 2005-11-02

leden UR CvB


286

16.11

uit

16.11

CvB

Aandachtspunten overleg 2005-11-15

presidium


287

17.11

uit

17.11

leden UR

Actiepuntenlijst tbv. Presidium/interne 2005-12-06

bij Jacq.


288

17.11

uit

17.11

leden UR

Verslag interne 2005-11-08

bij Jacq.


289

22.11

in

14.11

FR CTW

advies master sustainable energy technology290

22.11

in

15.11

UR

overlijden Geerten Schrama291

22.11

in

13.11

prof.dr.HCJG Janssen

Situatie UT-TSM292

22.11

in

14.11

CvB/DUB

Raamovereenkomst Ziekenhuisgroep Twente-UT

in cie. P&S


293

22.11

in

15.11

MESA+

concept begroting MESA+ 2006

aan Jacq.


294

22.11

uit

22.11

diversen

Nieuwsbrief UR 2005-11-15

mail + website


295

22.11

in

10.06

CvB/CHEPS

Rapport levenslang leren: ook voor de UT

mail Jacq. Ur leden


296

23.11

in

02.09

CvB/ITBE

onderwijsjaarcirkel 2006-2007

leden UR

UR verg. 13-12-2005

297

24.11

uit

24.11

leden UR

agenda interne vergadering 2005-11-24

leden UR

UR verg. 06-12-2006

298

24.11

in

20.11

CvB/ITBE

Voortgangsrapportage Digitale Universiteit, E-learning

leden UR

UR verg. 06-12-2006

299

24.11

uit

03.11

leden UR

verslag cie. P&S 2005-11-03

leden UR mail

UR verg. 08-11-2005

300

24.11

uit

07.11

leden UR

verslag cie. P&S 2005-11-07

leden UR mail

UR verg. 08-11-2005

301

24.11

in

07.11

CvB/FEZ

nota voorbereiding najaarsoverleg 2005

leden UR mail

UR verg. 08-11-2005

302

24.11

in

08.11

Wormeester/Van Soest

evaluatie bijeenkomst verdeelmodel 20051025

leden UR mail


303

24.11

uit

24.11

leden UR

communicatieplan UR cie. Zichtbaarheid

leden UR

UR verg. 08-11-2005

304

24.11

in

24.11

CvB/Disc

Collegegeldtarieven en inschrijvingsregeleing 2006-2007

leden UR

UR verg. 13-12-2005

305

24.11

uit

24.11

leden UR

postlijst in- en uitgaande post tbv interne 2005-12-06

leden UR

UR verg. 06-12-2006

306

24.11

in

24.11

CvB/PA&O

nota Ziekteverzuimbeleid

leden UR

UR verg. 06-12-2006

307

24.11

in

24.11

CvB/HTT

kennispark Twente, stand van zaken

leden UR

UR verg. 06-12-2006