Opzet communicatieplan cie. Zichtbaarheid

Opzet communicatieplan commissie Zichtbaarheid Medezeggenschap

N.a.v. vergadering 8 november


Komend jaar hebben we de volgende doelen opgesteld:


Digitaal

oDe interne nieuwsbrief continueren, laten checken door BC alvorens op de UT website te plaatsen, en deze versturen aan zoveel mogelijk (medezeggenschaps)gremia. Dit jaar ook naar OLC’s.

oDe website www.utwente.nl/uraad up-to-date houden en wellicht uitbreiden met thema’s

oDe medezeggenschapswebsite medezeggenschap.utwente.nl verder ontwikkelen tot een complete website met alle mogelijke informatie en links over medezeggenschap (centraal en decentraal)

Compensatie medezeggenschapstaken medewerkers

Er moet een betere verdelingssystematiek komen (momenteel in UR aangekaart)

Verkiezingen

o“Agressievere” promotie verkiezingen (pop-ups, reclame op checkpoint charlie e.d.)

oIn nieuwsbrief meer aandacht voor verkiezingen

Voorlichting

oBrochure UR maken

oBijdrage aan intro medewerkers (hen wijzen op mogelijkheden MZ)

oVoorlichting MZ aan studenten (moet nog uitgewerkt worden)

Themagerichte bijeenkomsten met faculteitsraden

Opzetten scholingsplan medezeggenschap

UT-Nieuws

Incidenteel UT-Nieuws uitnodigen, bijvoorbeeld voor UR - vergaderingen waarin specifieke onderwerpen besproken worden.Een succes afgelopen jaar was de discussie over het instellingsplan. Dergelijke bijeenkomsten zijn ook wenselijk in de toekomst als er een interessant onderwerp is.