10. Schriftelijke rondvraag 2005-11-15

Logo UR

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van BestuurUw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-283

Fax


Datum

10 november 2005

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: schriftelijke rondvraag voor de overlegvergadering van 15 november 2005Geacht college,


In de overlegvergadering van 15 november a.s. zouden we graag uw reactie vernemen op de navolgende vragen.


De Universiteitsraad, als gremium, maar ook de afzonderlijke raadsleden worden de laatste tijd steeds vaker benaderd voor informatie over zaken die op korte termijn in het leven van onze studenten en medewerkers een belangrijke rol gaan spelen. Dat betreft dan zaken als:


De nieuwe zorgwet. Welke consequenties heeft de invoering van die wet voor onze studenten, met name voor de buitenlandse studenten? Bij welke huisarts kunnen ze straks terecht? Wij horen verhalen dat de huisartsen in Enschede niet meer bereid zijn om nog nieuwe cliënten op te nemen, terwijl studenten die zich laten meeverzekeren bij hun ouders, een huisarts in de woonplaats van hun ouders moeten kiezen.

Komt er voor UT-medewerkers een nieuwe collectieve ziektekostenverzekering en is het wellicht mogelijk dat ook onze studenten daarvan gebruik kunnen maken?

De tegemoetkoming ziektekosten voor medewerkers zal eind van dit jaar stoppen. Daarover zijn we geïnformeerd door de dienst PA&O. Maar wat betekent dit voor de medewerkers, komt er een nieuwe regeling en wie onderhandelt daarover?

Er zijn veel vragen over de nieuwe levensloopregeling. Is het verstandig om over te stappen of moeten medewerkers die nu gebruik maken van de spaarloonregeling daarmee doorgaan?

In hoeverre kan men nu maatregelen nemen om later op een bepaalde leeftijd met pensioen te gaan. Op dit gebied zijn er de nodige wijzigingen die veel vragen oproepen.Kortom, juist nu zijn er veel vragen en helaas nog veel onduidelijkheden. Voor een aantal zaken zijn de regelingen wel min of meer bekend, maar het vaststellen van de consequenties van deze regelingen voor bijvoorbeeld onze medewerkers is lang niet altijd even eenvoudig.

Daarom vragen wij u om eens te kijken of het mogelijk is dat studenten en medewerkers beter geïnformeerd kunnen worden over de stand van zaken van bovengenoemde punten en desgewenst deskundige hulp kunnen inroepen bij het bepalen van de consequenties van verschillende opties en het maken van een goede keuze in deze.Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T. M. J. Meijer

voorzitter