Postlijst interne 2005-11-08

Postlijst in- en uitgaande post t.b.v. interne vergadering 8-11-2005230

20.09

uit

20.09

CvB, diversen

functies binnen URaad 2005-2006

leden UR mail


231

21.09

uit

22.09

CvB

brief UR keuzemodel afschaffen

leden UR mail

UR verg. 27-09-2005

232

21.09

uit

22.09

leden UR

verslag cie. F&V 2005-09-20

leden UR mail

UR verg. 27-09-2005

233

21.09

uit

22.09

CvB

Brief UR schriftelijke rondvraagpunten overleg 200501004

leden UR mail

UR verg. 27-09-2005

234

21.09

in

21.09

Vic van Dijk UReka mail

Benoeming Ian Kennedy in CCO per september

leden UR

UR verg. 27-09-2005

235

22.09

uit

22.09

leden UR

verslag cie. P&S 2005-09-20

leden UR mail

UR verg. 27-09-2005

236

22.09

uit

22.09

CvB

brief UR notitie Arbo wet 2005

leden UR mail

UR verg. 27-09-2005

237

22.09

uit

22.09

leden UR

verslag cie. O&O 2005-09-20

leden UR mail

UR verg. 27-09-2005

238

22.09

uit

22.09

leden UR

resultaten uit cie O&O vergadering 2005-09-20

leden UR mail

UR verg. 27-09-2005

239

22.09

uit

22.09

leden UR

voorstel bestuurlijke agenda versie 2005-09-22

leden UR mail

UR verg. 27-09-2005

240

22.09

in

19.09

CvB/PA&O

notitie Gepensioneerd Wetenschappelijk Personeel

leden UR mail


241

22.09

uit

22.09

leden UR

Nevenfuncties leden URaad 2005-2006

leden UR mail


242

27.09

in

23.09

CvB/PA&O

Arbo en milieujaarverslag en jaarplan 2005

leden UR

UR verg. 15-11-2005

243

27.09

in

26.09

CvB/Disc

benoeming in WAR 2005-2006


nog niets mee gedaan

244

28.09

uit

29.09

CvB/leden UR diversen

Actiepuntenlijst UR - CvB

leden UR, CvB

UR verg. 04-10-2005

245

28.09

in

28.09

Job Gutteling

QANU-kaders tbv. kwaliteitsbeoordeling

leden UR mail Job


246

28.09

uit

28.09

leden UR

verslag interne 2005-09-27

leden UR

UR verg. 08-11-2005

247

29.09

uit

29.09

vz. CCO

voordracht benoeming studentlid in CCO

leden UR


248

29.09

uit

29.09

leden UR CvB diversen

agenda overleg 2005-10-04

leden UR CvB

UR verg. 04-10-2005

249

29.09

in

11.07

FB Tom Koppen

samenvatting evaluatie UT catering

leden UR mail Jacq.


250

30.09

in

26.09

Vakbonden

Gedifferentieerd prijsbeleid SUAC

scan aan leden


251

05.10

uit

05.10

diversen

nieuwsbrief UR 2005-10-04

diversen via mail


252

05.10

uit

05.10

CvB

aandachtspunten UR 2005-10-04

aan college via Jacq.

leden mail

253

11.10

in

10.10

CvB/TNW

Rivitalisering TNW (370110)

leden UR via mail jacq

254

11.10

in

10.10

CvB (aan leerstoelhouders)

Communique 3TU onderzoeksplan

leden UR via mail jacq

255

11.10

in

11.10

diversen

ingevulde vragenlijst inz. voorzitterschap UR universiteiten

cie. vzschap UR

naar Nicky

256

11.10

in

04.10

VU Amsterdam

Jaarverslag OR 2004

aan Jacq.


257

12.10

uit

10.10

FR, IR, DR, UR

verdeelmodel en begroting 2006 vanuit mzs

per mail verzonden


258

12.10

uit

12.10

FR, UR leden

Brief UR scholing

per mail verzonden


259

13.10

uit

13.10

diversen

Verslag overleg 2005-10-04

per mail verzonden concept aan CvB

260

14.10

in

12.10

CvB

Brief CvB aan VSNU benoeming SAC-VSNU

nog niets mee gedaan

261

17.10

in

13.10

KUB-raad

Afspraken tussen CvB UvT-KUB-Raad 1999

archief


262

19.10

in

18.10

EWI FR

Instituutsraad BMTI

aan Jacq.


263

20.10

in

17.10

CvB/DUB

voorstel 3TU master sustainable energy Technology

leden UR

UR verg. 08-11-2005

264

20.10

in

21.09

OPUT

verslag Bijeenkomst OPUT-UR catering 20050921

leden UR mail dick


265

20.10

in

21.09

OPUT

verslag bijeenkomst OPUT-UR beveiliging 20050921

leden UR mail Dick


266

20.10

uit

20.10

leden UR

agenda interne 2005-11-08

leden UR

UR verg. 08-11-2005

267

20.10

uit

20.10

leden UR

postlijst in- en externe post UR tbv verg. 2005-11-08

leden UR

UR verg. 08-11-2005