Agenda Interne 2005-11-08

Logo UR

UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-266

fax


Datum

20 oktober 2005

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Agenda interne vergadering Universiteitsraad


Plaats : Zilverling L 200

Datum : 8 november 2005

Tijd : 13.30 uur


1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen


3.

Verslag van de interne vergadering van 27 september 2005

UR 05-246, bijgaand

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 05-267, bijgaand

informatie

5.

Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 4 oktober 05

UR 05-244, bijgaand , 1e deel extern (UR + CvB), 2e deel intern (UR)

informatie

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 15 november 2005

6.

3 TU master Sustainable Energy Technology

UR 05-263, bijgaand

instemmen

7.

Arbo en milieu Jaarplan 2005, herziene versie

UR 05-242, bijgaand

instemmen

8.

Plan van aanpak Medewerkerstevredenheidsonderzoek

UR 05-138, bijgaand

UR 05-156, bijgaand

instemmen (pers.)

advies (studenten)

9.

Nota Begrotingsbod 2006 en voortgang begrotingsproces

UR 05-210, in bezit

informatie

10.

Voortgang 3 TU proces – Centers of Excellence

UR 05-254, bijgaand

informatie

11.

Bestuurlijke agenda CvB, schriftelijke bijdrage UR

Documentatie uit commissies volgt

informatie

12.

Schriftelijke Rondvraagpunten

a. Evaluatie UT Catering


13.

Rondvraag


14.

Sluiting