Agenda overleg 2005-11-15

Logo UR

UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-277

fax


Datum

10 november 2005

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@utwente.nl

Betreft: agenda overlegvergadering Universiteitsraad op dinsdag 15 november 2005
Plaats : Zilverling L-200

tijd : 15.00 uur (NB: gewijzigde aanvangstijd)


15.00 uur

1.

Opening en vaststelling agenda


15.05 uur

2.

Mededelingen


15.10 uur

3.

Verslag van de overlegvergadering van 4 oktober 2005

UR 05-259 bijgaand

vaststellen

15.15 uur

4.

3 TU master Sustainable Energy Technology

UR 05-263 in bezit*

UR 05-271 bijgaand

instemmen


15.30 uur

5.

Arbo en milieu Jaarplan 2005, herziene versie

UR 05-242 in bezit*

UR 05-278 bijgaand

instemmen

15.40 uur

6.

Plan van aanpak Medewerkerstevredenheidsonderzoek

UR 05-138 in bezit*

UR 05-279 bijgaand

instemmen personeels-geleding

15.50 uur

7.

Nota begrotingsbod 20006 en voortgang begrotingsproces

UR 05-280 bijgaand

informatie

16.00 uur

8.

Voortgang 3 TU proces – Centers of Excellence

UR 05-254 in bezit*

UR 05-281 bijgaand

informatie

16.30 uur

9.

Bestuurlijke agenda CvB

UR 05-282 bijgaand

informatie

16.45 uur

10.

Schriftelijke rondvraagpunten

UR 05-283 bijgaand


16.55 uur

11.

Rondvraag


17.00 uur

12.

Sluiting
Na afloop van de vergadering (omstreeks 17.00 uur) drinken we gezamenlijk een borrel in de borrelkelder van Inter-Actief.