agenda interne 2005-09-27

logo URaad

UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-227

fax


Datum

15 september 2005

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Agenda interne vergadering Universiteitsraad
Plaats : Zilverling L 200

Datum : 27 september 2005

Tijd : 13.30 uur1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen

- Uit het presidium (UR 05-225), bijgaand


3.

Verslag van de interne vergadering van 6/12 september 2005

UR 05-219/224, bijgaand

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 05-229, bijgaand

informatie

5.

Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 28 juni 2005

UR 05-062, bijgaand

informatie

6.

Nota Begrotingsbod 2006

UR 05-210, bijgaand

informatie

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 4 oktober 2005

7.

Bestuurlijke agenda CvB

informatie

8.

Kwartaalrapportage voortgang 3 TU – proces

- UR procedureafspraken (UR 05-228), bijgaand

- mondeling verslag

informatie

9.

Notitie i.v.m. wijziging Arbowet

UR 05-199, bijgaand

instemmen

10.

Schriftelijke Rondvraagpunten

a. TSM

b. Onderzoek Teletop-gebruik


11.

Rondvraag


12.

Sluiting