agenda overleg 2005-10-04

logo URaad

UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-248

fax


Datum

29 september 2005

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@utwente.nl

Betreft: agenda overlegvergadering Universiteitsraad op dinsdag 4 oktober 2005
Plaats : Zilverling L-200

tijd : 15.00 uur (NB: gewijzigde aanvangstijd)


15.00 uur

1.

Opening en vaststelling agenda


15.05 uur

2.

Mededelingen


15.15 uur

3.

Verslag van de overlegvergadering van 28 juni 2005

UR 05-226, bijgaand

vaststellen

15.25 uur

4.

Notitie i.v.m. wijziging Arbowet

UR 05-199 in bezit*

UR 05-236 bijgaand

instemmen


15.40 uur

5.

Kwartaalrapportage voortgang 3 TU proces

mondeling verslag

informatie

15.55 uur

6.

Bestuurlijke agenda CvB

mondelinge inbreng commissies UR

informatie

16.35 uur

7.

Schriftelijke rondvraagpunten

UR 05-233, bijgaand

1. Prijs Student Union Activity Card medewerkers (SUAC)

2. Benoeming praktijkhoogleraar

3. Samenwerkingsovereenkomst HBO – UT

4. TSM

5. Catering UT

6. Beveiliging UT

7. Bezuinigingen UT op o.m. Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden

8. Financiële toezegging TNW (i.h.k.v. revitalisering)

9. Indalen bekostiging TG in het UT - verdeelmodel


16.55 uur

8.

Rondvraag


17.00 uur

9.

Sluiting
Na afloop van de vergadering drinken we gezamenlijk een borrel in de vergaderzaal!