4. Postlijst interne 2005-09-27

Postlijst in- en uitgaande post t.b.v. vergadering 27 september 2005216

07.09

in

05.09

diversen

Arbo- en milieureglement UT besluit rookbeleid

aan Jacq.


217

09.09

in

07.09

UReka

Voorstel UReka voor voorzitter UR

leden UR


218

13.09

uit

13.09

diversen

besluit formatie UR en vergoedingen219

09.09

uit

15.09

leden UR

verslag interne 2005-09-06

nog naar leden UR

UR verg. 27-09-2005

220

14.09

uit

14.09

leden UR, diversen

vergaderschema UR 2006

nog niet gereed


221

15.09

uit

15.09

CvB

Voordracht benoeming in WAR

verz. leden UR, v.Klaveren

222

15.09

uit

15.09

CvB

voordracht benoeming in SAC-VSNU

verz. leden UR


223

15.09

in

14.09

Min. OCW

herbenoeming leden RvT Sorgdrager en Van Essen

leden UR

UR verg. 27-09-2005

224

15.09

uit

15.09

leden UR

Vertrouwelijk verslag interne 2005-09-06

leden UR

UR verg. 27-09-2005

225

15.09

uit

15.09

leden UR

Uit het presidium

leden UR

UR verg. 27-09-2005

226

15.09

uit

15.09

diversen

verslag overleg 2005-06-28

leden UR ook oude

UR verg. 04-10-2005

227

15.09

uit

15.09

leden UR

agenda interne 2005-09-27

leden UR

UR verg. 27-09-2005

228

15.09

in

15.09

3TUM

protocol 3TU medezeggenschap

leden UR

UR verg. 27-09-2005

229

15.09

uit

15.09

leden UR

postlijst in-en uitgaande post tbv interne 2005-09-27

leden UR

UR verg. 27-09-2005