4. Postlijst in- en uitgaande post UR

Postlijst in- en uitgaande post UR t.b.v. interne vergadering 6-9-2005.146

10.06

in

08.06

prof.dr.HCJG Janssen

UT-TSM honorarium Schreve; donateurschap UF147

14.06

uit

14.06

diversen

aanvaarden zetel studenten 2005-2006

CSB, Schrama


148,a

14.06

in

14.06

CvB/FEZ

Financieel verslag 2004 incl. supplement

leden UR mail


149

14.06

uit

14.06

diversen

afzegging verkiezingen studenten 2005-2006

CSB, UR mail


150

16.06

uit

16.06

leden UR

verslag cie. F&V 2005-06-14

leden UR mail

UR verg. 21-06-2005

151

16.06

in

16.06

De Groot advocaat

advies inzake Statuten stichting federatie 3TU def

leden UR mail

UR verg. 21-06-2005

152

16.06

uit

16.06

leden UR

verslag cie. P&S 2005-06-14

leden UR mail

UR verg. 21-06-2005

153

16.06

in

15.05

CvB/DUB

Notitie sluiting Vestiging Friesland

leden UR mail jacq.

UR verg. 21-06-2005

154

16.06

uit

16.06

leden UR

Brief UR update personeelsbeleid

leden UR

UR verg. 21-06-2005

155

16.06

uit

16.06

leden UR

Brief UR Arbo- en milieu Jaarverslag 2004 en Jaarplan 2005

leden UR

UR verg. 21-06-2005

156

16.06

uit

16.06

leden UR

Brief UR plan van aanpak medewerkerstevredenheidsonderzoek

leden UR

UR verg. 21-06-2005

157

16.06

uit

16.06

leden UR

Brief UR RASO

leden UR

UR verg. 21-06-2005

158

16.06

uit

16.06

leden UR

Brief UR Beta beurzen

leden UR

UR verg. 21-06-2005

159

16.06

in

16.06

CvB/DUB

Bestuurlijke agenda 3TU 2005

leden UR mail


160

16.06

uit

16.06

leden UR

Schriftelijke rondvraagpunten overleg 20050628

leden UR

UR verg. 21-06-2005

161

16.06

uit

16.06

leden UR

Brief UR vragen inzake HTT nav jaarverslag 2004

leden UR

UR verg. 21-06-2005

162

16.06

uit

16.06

leden UR

verslag cie. O&O 20050614

leden UR mail


163

16.06

uit

16.06

leden UR

Brief UR 3TU masteropleidingen

leden UR

UR verg. 21-06-2005

164

17.06

uit

21.06

diversen studenten

aanvaarden zetel studenten 2005-2006 na afzegging

CSB, Schrama


165

21.06

in

17.06

CvB/FEZ

wijziging UT verdeelmodel (premiƫring onderzoekplaatsen)

leden UR

UR verg. 21-06-2005

166

21.06

in

20.06

Sj. den Daas

Afstaan zetel URaad 2005-2006

CSB, Schrama


167

21.06

in

20.06

J.W. Deetman

aanvaarden zetel URaad 2005-2006

CSB, Schrama


168

22.06

uit

23.06

leden UR diversen

agenda overleg 2005-06-28 incl. RvT

leden UR diversen

UR verg. 28-06-2005

169

22.06

in

20.06

Josine Reijnhoudt

Afstaan zetel URaad 2005-2006

CSB, Schrama


170

23.06

in

22.06

Robbert van de Wal

aanvaarden zetel URaad 2005-2006

CSB, Schrama


171

23.06

in

22.06

Vic van Dijk mail

aanvaarden zetel URaad 2005-2006

CSB, Schrama


172

23.06

uit

23.06

leden UR diversen

Verslag overlegvergadering 2005-05-17

leden UR CvB

UR verg. 28-06-2005

173

23.06

in

21.06

ARBOdienst Drienerlo

Jaarverslag 2004

leden UR


174

23.06

in

23.06

Peter Paul Lippinkhof

Aanvaarden zetel URaad 2005-2006

CSB, Schrama


175

23.06

uit

23.06

CvB

Brief UR financieel jaarverslag UT 2004

Leden UR CvB

UR verg. 28-06-2005

176

23.06

uit

23.06

CvB

Brief UR ontwerp begrotingsrichtlijnen 2006 incl. wijzigingen financieel verdeelmodel

leden UR CvB

UR verg. 28-06-2005

177

23.06

uit

23.06

CvB

Brief UR Sluiting vestiging Friesland

Leden UR CvB

UR verg. 28-06-2005

178

23.06

uit

23.06

CvB

Brief UR Ravis regeling

leden UR CvB

UR verg. 28-06-2005

179

23.06

uit

23.06

RvT

Uitnodiging RvT voor overlegvergadering 2005-06-28

leden RvT

UR verg. 28-06-2005

180

23.06

uit

23.06

CvB, RvT

Bespreekpunten Algemene gang van zaken RvT

leden UR CvB RvT

UR verg. 28-06-2005

181

23.06

in

23.06

Job Gutteling

aanvaardig zetel studenten UR 2005-2006

CSB, Schrama


182

28.06

in

25.06

Andrea Hesselink

aanvaarden zetel studenten UR 2005-2006

CSB, Schrama


183

28.06

in

27.06

Arjen Oostveen

Afstaan zetel URaad 2005-2006 Oostveen

CSB, Schrama


184

28.06

in

24.06

Nicky Meijer

aanvaarden zetel UR studenten 2005-2006

CSB, Schrama


185

28.06

uit

28.06

CvB leden UR

besluit inzake wijziging financieel verdeelmodel

leden UR

UR verg. 28-06-2005

186

28.06

in

10.06

CvB/PA&O

Brief CvB beantwoording rondvraagpunten 2005-05-17

leden UR mail

UR verg. 28-06-2005

187

28.06

in

21.06

Overleg Studieverenigingen

Informatie in VIST

nog niets mee gedaan

188

29.06

uit

28.06

leden UR

verslag interne 2005-06-21189

30.06

uit

30.06

presidium

concept aandachtspunten

moet nog naar CvB


190

07.07

uit

07.07

Raad van Toezicht

advies inzake benoeming Van Ast191

11.07

in

01.07

CvB/DUB

Jaarverslag 2004 UT

archief


192

11.07

in

05.07

UT-Kring Voetbal- volleybalgroep

Roosterwijzigingen sportcentrum

leden UR scan mail


193

11.07

in

05.07

CvB/FEZ

Nota begrotingsrichtlijnen 2006 (369551)

leden UR mail


194

12.07

in

07.07

FEZ

Nota financiƫle situatie UT 2005-2010

bij jacq.


195

12.07

uit

12.07

prof.dr.HCJG Janssen

Brief UR inzake UT-TSM problematiek (zie ook UR-146)

leden UR


196

12.07

uit

12.07

CvB

Uitslag verkiezingen studenten UR 2005-2006

CSB, Schrama


197

12.07

in

07.07

Pascal Hollman

aanvaarden zetel URaad 2005-2006

CSB, Schrama


198

12.07

in

23.06

Renske Hendriks

aanvaarden zetel URaad 2005-2006

CSB, Schrama


199

14.07

in

14.07

CvB/PA&O

notitie wijziging Arbowet

nog niets mee gedaan

200

14.07

uit

14.07

leden UR diversen

adreslijst URleden 2005-2006

nog niets mee gedaan

201

14.07

uit

14.07

leden UR diversen

commissie indeling UR per september 2005

nog niets mee gedaan

202

15.07

in

07.07

CvB/DUB

Adviezen FR, OLC, StOw, CCO

mail aan presidium


203

18.07

in

12.07

CvB/FEZ

gespreksverslag majeure wijzigingen in UT begroting

scan aan leden


204

18.07

uit

18.07

CSB

verslag evaluerende vergadering CSB 13-07-2005

concept aan leden


205

19.07

in

15.07

CvB/PA&O

privacybeleid

scan aan leden


206

28.07

uit

28.06

diversen

nieuwsbrief UR 2005-06-28

op site, mail


207

04.08

in

04.08

CHEPS

Gezonde spanning; Beleidsevaluatie van de MUB eindrapport

nog niets mee gedaan

208

16.08

in

09.08

CvB/ITBE

e-mailvoorziening voor studenten

mail aan leden


209

24.08

in

22.08

CvB/PA&O

Stavaza RSI-beleid UT

mail aan leden


210

30.08

in

30.08

CvB/FEZ

Nota begrogingsbod 2006 + bijlagen

mail Jacq aan leden

UR verg. 04-10-2005

211

30.08

uit

30.08

leden UR

info map 2005-2006

uitreiken aan nieuwe leden

212

30.08

uit

30.08

leden UR

Agenda interne 2005-09-06 overdrachtsvergadering213

30.08

in/uit

30.08

leden UR

UR reglement versie augustus 2005

nog niets mee gedaan

214

31.08

uit

01.09

leden UR

Formatiedocument overdracht UR 2005

komt nog


215

31.08

uit

01.09

leden UR

Postlijst in- en uitgaande post tbv. interne 2005-09-06

leden UR

UR verg. 06-09-2005