UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-212

fax


Datum

1 september 2005

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@utwente.nl

Betreft: agenda interne vergadering Universiteitsraad
Plaats : Zilverling L 200

Datum : 6 september 2005

Tijd :16.30 uur1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen


3.

Verslag van de interne vergadering van 21 juni 2005

UR 05-188, bijgaand

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 05-215, bijgaand

informatie

5.

Overdracht van oude naar nieuwe UR, kennismaking en vaststellen nieuwe functies etc.

UR 05-214, volgt z.s.m.

vaststellen

6.

Rondvraag


7.

Sluiting
Het is de bedoeling om na afloop van de vergadering – rond 18.00 uur - het oude raadsjaar af te sluiten en het nieuwe te starten middels een gezamenlijk etentje in de Stek.