4a. UR brief RASO regeling

logo Universiteitsraad

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,

Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-157

Fax


Datum

23 juni 2005

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: RASO
Geacht college,De Universiteitsraad neemt het advies van de WAR over. De UR wil echter ten eerste het CvB expliciet vragen om te zoeken naar mogelijke derdegeldstroom gelden voor de RASO en wellicht ook de andere regelingen, zoals de garantiebeurs, regeling STAN en de topsportregeling.


De raad deelt ook de zorgen van de WAR betreffende de mogelijke invloed van het afschaffen van de RASO op de instroom vanuit het HBO.

De UR zou daarom graag op de hoogte gehouden willen worden van de gevolgen van afschaffing, ondanks dat dergelijke resultaten pas op zijn vroegst in 2006 bekend zullen worden. Verder wil de UR het CvB vragen te kijken naar mogelijkheden om het vrij te komen geld op een andere wijze in te zetten om de (HBO) instroom te vergroten (wat het doel was van de RASO regeling).


Tenslotte zou de UR graag willen weten of bij de voorlichting aan de nu derdejaars Saxion studenten de RASO ook al genoemd is. Deze studenten kunnen namelijk in het vierde jaar (collegejaar 2005-2006) een ‘instroom minor’ kiezen (een soort UT pré-master traject welke aan het Saxion gegeven wordt), waarna zij direct in een UT master kunnen instromen (collegejaar 2006-2007). Mocht dit het geval zijn, dan kan de RASO regeling, wat betreft de UR, niet aan deze groep studenten onthouden worden.

Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
dr. G.J.I. Schrama

voorzitter