13. Wijzigingen Financieel Verdeelmodel (zie brief pt.14)