agenda overleg 2005 06 28

GRIFFIE

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-168

fax


Datum

23 juni 2005

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@utwente.nl

Betreft: agenda overlegvergadering Universiteitsraad op dinsdag 28 juni 2005Plaats : Zilverling L-200

tijd : 13.30 uur


13.30 uur

1.

Opening en vaststelling agenda2.

Mededelingen


13.35 uur

3.

Verslag van de overlegvergadering van 17 mei 2005

UR 05-172, bijgaand

vaststellen

13.40 uur

4.

Diverse regelingen DISC:

a. RASO

b. Ravis

c. Bèta beurzen, uitvoeringsregeling UT

UR 05-133, 134, 135 in bezit*

UR 05-157, 178, 158, bijgaand

instemmen


13.50 uur

5.

Plan van aanpak Medewerkerstevredenheidsonderzoek

UR 05-138 in bezit*

UR 05-156, bijgaand

instemmen

14.00 uur

6.

Nota Personeelsbeleid: een up-date

UR 05-139 in bezit*

UR 05-154, bijgaand

instemmen

14.10 uur

7.

Arbo en Milieu Jaarverslag 2004 en Jaarplan 2005

UR 05-104, in bezit*

UR 05-155, bijgaand

instemmen

14.15 uur

8.

Sluiting Vestiging Friesland

UR 05-153 in bezit*

UR 05-177, bijgaand

instemmen

14.25 uur

9.

Kwartaalrapportage 3 TU proces

mondeling verslag


14.50 uur

10.

3 TU Masteropleidingen:

UR 05-129 in bezit* en UR 05-144, bijgaand

a. “Embedded Systems”

UR 05-141, in bezit*

b. 3 TU Lerarenopleiding Informatica

UR 05-140, in bezit*

Bijlagen van punt a. ter inzage ter griffie SP 500

UR 05-163, bijgaand

instemmen

15.05 uur

11.

Statuten Stichting Financieel beheer federatie van TU’s i.o.

UR 05-096a, versie 10 juni, in bezit*

advies

15.15 uurPAUZE15.30 uur

12.

Financieel Jaarverslag 2004

UR 05-148, in bezit*

UR 05-175, bijgaand

informatie

15.40 uur

13.

Wijziging Financieel Verdeelmodel

UR 05-165, bijgaand

(zie agendapunt 14)

instemmen

16.00 uur

14.

Nota Ontwerp – Begrotingsrichtlijnen 2006

UR 05-127, in bezit*

UR 05-176, bijgaand

advies

16.20 uur

15.

Schriftelijke rondvraagpunten

UR 05-160, bijgaand


16.30 uur

16.

Bespreking algemene gang van zaken in aanwezigheid van leden van de Raad van Toezicht

UR 05-180, bijgaand

bespreking

17.30 uur

17.

Rondvraag18.

Sluiting


NB: Na afloop van de vergadering drinken we ter afsluiting van het seizoen gezamenlijk een borrel in het Theatercafé!