4. Postlijst in- en uitgaande post UR

Postlijst in en uitgaande post t.b.v. interne vergadering d.d. 21-06-2005


100

21.04

uit

21.04

leden UR

Schriftelijke rondvraagpunten t.b.v. overleg 2005-05-17

leden UR

UR verg. 10-05-2005


101

26.04

in

25.04

CvB/Disc

Huisvesting studieverenigingen antwoord CvB (UR 05-065)

leden UR mail Jacq.

UR verg. 10-05-2005


102

27.04

uit

27.04

CvB/leden UR

Brief UR inzake UR-reglement art.11 lid 4 sub.b

leden UR

UR verg. 10-05-2005


103

28.04

in

28.04

CvB/FEZ

Slotregularisatie 2004

leden UR

UR verg. 10-05-2005


104

28.04

in

28.04

CvB/PA&O

Jaarverslag Arbo en Milieu UT 2004

leden UR

UR verg. 10-05-2005


105

28.04

uit

28.04

leden UR

Verslag cie. P&S 2005-04-26

leden UR

UR verg. 10-05-2005


106

28.04

uit

28.04

leden UR

verslag cie. O&O 2005-04-26

leden UR

UR verg. 10-05-2005


107

28.04

uit

28.04

leden UR

verslag cie. F&V 2005-04-26

leden UR mail

UR verg. 10-05-2005


108

29.04

in

29.04

CvB/Disc

Organisatie introductie 1ste jaars 2005-2006

leden UR mail109

03.05

uit

03.05

leden UR

verslag cie.bespr. kennispark Twente d.d.05-04-2005

leden UR mail

UR verg. 05-04-2005


110

03.05

uit

03.05

leden UR

Mail Meijer contingentering premies en verantwoordelijkheden decanen-WD's

leden UR mail111

03.05

uit

03.05

leden UR mail

mail Schrama compensatie medezeggenschap

leden UR mail112

09.05

uit

09.05

diversen, CSB

besluit kandidatenlijsten 2005

CSB113

10.05

in

06.04

CvB

Prestatieafspraken format (368019)

Leden UR mail Jacq.

UR verg. 10-05-2005


114

10.05

uit

10.05

leden UR CvB

agenda overlegvergadering 17-05-2005

leden UR, CvB diversen

UR verg. 17-05-2005


115

10.05

uit

10.05

CvB

brief UR inzake medical School Twente

leden UR, CvB

UR verg. 17-05-2005


116

11.05

uit

12.05

CvB, leden UR

wijzigingen Financieel Verdeelmodel

leden UR, CvB

UR verg. 17-05-2005


117

11.05

uit

12.05

CvB, leden UR

besluit Slotregularisatie 2004

leden UR, CvB

UR verg. 17-05-2005


118

11.05

uit

11.05

leden UR

verslag interne 2005 05 10

leden UR nnverz

UR verg. 21-06-2005


119

11.05

uit

11.05

leden UR

besluit samenstelling 3TU commissie UR

leden UR mail

UR verg. 10-05-2005


120

12.05

uit

12.05

leden UR, CvB

verslag overlegvergadering 2005-04-05

leden UR, CvB

UR verg. 17-05-2005


121

12.05

in

29.04

Tweede Kamer OCW

bevestiging ontvangst brief UR 05-079

archief122

12.05

in

10.05

TUDelft, Veldhoven

agenda en stukken voor 3TU vergadering 13-05-2005

Leden UR mail

UR verg. 17-05-2005

zie ook 05-096

123

13.05

in

04.05

BMTI

Opzet medezeggenschap BMTI

leden UR mail124

19.05

in

19.05

CvB/UMT

verslag aandachtspunten inzake verdeelmodel

leden UR mail jacq.125

20.05

uit

20.05

CvB leden UR diversen

aandachtspunten overleg 2005-05-17
126

26.05

in

23.05

GW, Verberne

Voordracht Instituutsraad CTIT, P.A.E. Breij

mail

UR verg. 21-06-2005


127,a

26.05

in

25.05

CvB/FEZ

Nota ontwerp-begrotingsrichtlijnen 2006
128

26.05

in

20.05

OLC EWI

Advies over opleiding Embedded Systems

leden UR mail Meijer


129

27.05

in

25.05

CvB/DUB

voorstel versnelde procedure 3TU masteropleidingen

ontv.per post130

31.05

in

30.05

CvB/DUB ten Pas

mail CvB invulling master bij psychologie

mail leden UR jacq.


Overleg 05-04-2005

131

02.06

in

02.06

J. Ribberink

Herziening WHW LOVUM notitie definitieve versie

in archief132

03.06

in

01.06

CvB/PA&O

Eisen rookruimtes binnen de UT

gescaned, leden UR mail


133

07.06

in

03.06

CvB/Disc

RASO regeling; beëindiging instroom per 01-09-2006


UR verg. 21-06-2005


134

07.06

in

03.06

CvB/Disc

RAVIS regeling 2005-2006


UR verg. 21-06-2005


135

07.06

in

03.06

CvB/Disc

Uitvoeringsregeling Bèta beurzen UT


UR verg. 21-06-2005


136

08.06

uit

09.06

dr. P.A.E. Breij, GW

Benoeming in Instituutsraad CTIT


UR verg. 21-06-2005


137

08.06

in

07.06

FEZ

Overheadberekeningen fullCost projecten EU-progr. e.d.

naar Jacq.138

09.06

in

08.06

CvB/PA&O

Plan van aanpak Werktevredenheidsonderzoek UT

mail naar Dick

UR verg. 21-06-2005


139

09.06

in

09.06

CvB/PA&O

Nota Personeelsbeleid: een up-date

mail naar Dick

UR verg. 21-06-2005


140

09.06

in

09.06

CvB/DUB

Master of Science of Computer science education


UR verg. 21-06-2005


141

09.06

in

09.06

CvB/DUB

Master of Embedded Systems


UR verg. 21-06-2005


142

09.06

uit

09.06

leden UR

agenda interne 2005-06-21

leden UR + mail

UR verg. 21-06-2005


143

09.06

uit

09.06

leden UR

besluit benoeming vervangend lid in Instituutsraad CTIT

leden UR

UR verg. 21-06-2005


144

09.06

uit

09.06

CvB

versnelde procedure 3TU masteropleidingen
145

09.06

uit

09.06

leden UR

postlijst in- en uitgaande post tbv. interne 2005-06-21

leden UR

UR verg. 21-06-2005