6. CTIT benoeming in Instituutsraad


Van: Verberne, J.F.C. (Jan, GW) [mailto:J.F.C.Verberne@gw.utwente.nl]
Verzonden: maandag 23 mei 2005 16:40
Aan: Schrama,G.J.I. (BBT)
CC: Ribberink-van Middelkoop, J. (Jacqueline); Zuithof, P.C.L. (Petra, GW); Diepen, J.P. van (Jan, GW); Breij, P.A.E. (Philip, GW); Bante, I. (Iddo)
Onderwerp: Instituutsraad CTIT

Geachte heer Schrama

Gevolg gevend aan uw brief van 3 maart 2005 (kenmerk UR 05-055) meld ik u dat de faculteitsraad GW  

dr. P.A.E. (Philip) Breij van de afdeling Wijsbegeerte voordraagt  voor het lidmaatschap van de Instituutsraad CTIT.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens de FR/GW,

 

Jan Verberne [j.f.c.verberne@utwente.nl]

Directeur Bedrijfsvoering 

Faculteit Gedragswetenschappen,

Gebouw 41, Cubicus; kamer C127

Tel. 053-4893293