agenda overleg 20050517

Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-114

fax


Datum

12 mei 2005

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@utwente.nl


Betreft: agenda overlegvergadering Universiteitsraad op dinsdag 17 mei 2005


Plaats : Zilverling L 200

Tijd : 13.30 uur


1.

Opening en vaststelling van de agenda


2.

Mededelingen


3.

Verslag van de overlegvergadering van 05 april 2005

UR 05-120, bijgaand

Vaststellen

4.

UR - Reglement: interpretatie art. 11, lid 4, sub b

UR 05-088, in bezit*

UR 05-102, bijgaand

Instemming

5.

Slotregularisatie 2004

UR 05-103, in bezit*

UR 05-117, bijgaand

Advies

6.

Statuten Stichting Financieel beheer Federatie van TU's i.o.

UR 05-096, in bezit*

Concept advies volgt ter vergadering

Advies

7.

Wijziging Financieel Verdeelmodel

UR 05-116, bijgaand

Bespreking

8.

Arbo en Milieu

a. Jaarverslag 2004

b. Jaarplan 2005

UR 05-104, in bezit*

Bespreking

9.

Medical School Twente

UR 05-020, in bezit*

UR 05-115, bijgaand

Bespreking

10.

Schriftelijke rondvraagpunten:

a. Privacyreglement

b. Prestatiebeloning

c. Advisering personeelsbeleid

d. Functioneren decentrale medezeggenschap

e. Parkeerbeleid

f. VIST

g. Huisvestingsproblematiek studieverenigingen

UR 05-100, bijgaand


11.

Rondvraag


12.

SluitingAansluitend aan de vergadering zal het CvB een uiteenzetting geven over “Triangle”.