agenda interne 2005-05-10


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-095

fax


Datum

28 april 2005

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Agenda interne vergadering Universiteitsraad


Plaats : Zilverling L 200

Datum : 10 mei 2005

Tijd : 13.30 uur1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen

- Triangle


3.


Verslag van de interne vergadering van 29 maart 2005

UR 05-074, bijgaand

Verslag van de extra interne vergadering van 19 april 2005

UR 05-91, bijgaand

vaststellen


vaststellen

4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 05-099, bijgaand

informatie

5.

Actiepuntenlijst

UR 05-062 versie 28 april, bijgaand

informatie

6.

Interpretatie UR – Reglement

UR 05-088, bijgaand

UR 05-102, bijgaand

vaststellen

7.

Commissie 3 TU overleg

UR 05-097, bijgaand

vaststellen

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 17 mei 2005

8.

Wijziging Financieel Verdeelmodel

nog geen documentatie ontvangen

instemming

10.

Slotregularisatie 2004

UR 05-103, bijgaand

advies

11.

Statuten Stichting financieel beheer Federatie van TU’s i.o.

UR 05-096, bijgaand

advies

12.

Arbo en Milieu

a. Jaarverslag 2004, UR 05-104, bijgaand

b. Jaarplan 2005, zie laatste hoofdstuk jaarverslag


informatie

instemmen

14.

Schriftelijke Rondvraagpunten

a. Privacybeleid

b. Prestatiebeloning

c. Advisering personeelsbeleid

d. Functioneren decentrale medezeggenschap

e. Parkeerbeleid

UR 05-100, bijgaand


15.

Rondvraag


16.

Sluiting