6._UR reactie

Griffie

Spiegel – kamer 500
Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-080

Fax


Datum

31 maart 2005

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Inschrijvingsregeling UT 2005 - 2006Geacht college,
De notitie Inschrijvingsregeling UT 2005-2006, km.366.644/DISC/KVN roept bij de UR een aantal vragen op. Bij dezen willen wij die aan u voorleggen.


1.Het tarief voor de master student is duidelijk verschillend voor EER en niet EER studenten. Wij hebben over dit verschil al eens met u van gedachten gewisseld. Het verschil ontstaat met name doordat voor niet EER studenten er geen rijksbekostiging is. Het afdekken van kosten wordt (voor zover dit te berekenen valt) met het verhoogde tarief nagestreefd. Voor de bachelor fase is nu sprake van een gelijk tarief voor EER en niet EER studenten. Geldt in dit geval het argument van kosten dekken niet of is hier toch weer sprake van rijksbekostiging van niet EER studenten?

2.Zijn er op dit moment nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van bekostiging uit rijksmiddelen van niet EER studenten?

3.In art.3.c.2 is sprake van toelating tot de master zonder een bachelor diploma. Is dit artikel bedoeld om verweven programma’s mogelijk te maken, i.e. wordt hiermee de hardheid van de knip tussen bachelor en master opleiding vastgelegd in iedere individuele OER?

Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,dr. G.J.I.Schrama

voorzitter