agenda overleg 2005-04-05

GRIFFIE

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-076

fax


Datum

31 maart 2005

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@utwente.nl


Betreft: agenda overlegvergadering Universiteitsraad op dinsdag 5 april 2005

(Achter de agendapunten zijn de desbetreffende portefeuillehouders vermeld)




Plaats : Zilverling L 200

tijd : 13.30 uur


1.

Opening en vaststelling van de agenda


2.

Mededelingen


3.

Verslag van de overlegvergadering van 22 februari 2005

UR 05-075, bijgaand

vaststellen

4.

Concept Instellingplan, versie maart 2005

UR 04-414, in bezit

UR 05-077, bijgaand

instemming (teB)

5.

Regeling melding onregelmatigheden UT

UR 05-063, in bezit*

UR 05-071, bijgaand

instemming (Zijm)

6.

Inschrijvingsregeling UT 2005-2006

UR 05-059, in bezit*

UR 05-080, bijgaand

advies (teB)

7.

Schriftelijke rondvraagpunten:

a. Technische Geneeskunde

b. E-mailvoorziening studenten

c. Onderwijsjaarcirkel

d. Ondertekening brief aan staatssecretaris Rutte

e. Onderhoud Teletop systeem

f. Hinder FM-zender Hogenkamp

g. Huisvestingsproblematiek studieverenigingen

UR 05-072, bijgaand


8.

Rondvraag


9.

Sluiting




Voorgesteld wordt om aansluitend aan de vergadering in een extra vergadering van de commissies F&V en O&O met het college te overleggen over het Programma Kennispark Twente, zie UR 05-043, in bezit* en UR 05-082, bijgaand