agenda interne 2005-03-29

GRIFFIE

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-060

fax


Datum

17 maart 2005

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Agenda interne vergadering Universiteitsraad
Plaats : Zilverling L 200

Datum : 29 maart 2005

Tijd : 13.30 uur1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen


3.

Verslag van de interne vergadering van 8 februari 2005

UR 05-047, bijgaand

vaststellen


4.

Actiepuntenlijst UR

UR 05-062, bijgaand

informatie

5.

Ingekomen/uitgegane post

UR 05-064, bijgaand

informatie

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 05 april 2005

6.

Concept Instellingplan

UR 04-386a, in bezit

UR 04-414, in bezit

UR 05-027, in bezit

instemming (teB)

7.

Regeling melding onregelmatigheden UT

UR 05-063, bijgaand

instemming (Zijm)

8.

Inschrijvingsregeling UT 2005-2006

UR 05-059, bijgaand

advies (Te B)

9.

Programmaplan Kennispark Twente

UR 05-043, bijgaand

informatie (Zijm)

10.

Interne Begroting

UR 05-044, in bezit (document is digitaal verzonden, fysiek exemplaar verkrijgbaar ter griffie)

informatie (teB)

11.

Schriftelijke Rondvraagpunten


12.

Rondvraag


13.

Sluiting