7._UR_reactie_Concept-instellingsplan

Griffie

Spiegel – kamer 500
Aan het College van Bestuur

Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-034

Fax


Datum

10 februari 2005

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Concept - Instellingsplan 2005-2010
Geacht college,
Onlangs ontvingen wij uw reactie (inclusief de resultaten van de bespreking in het UMT, UR 05-027) op de reactie van onze commissie Onderwijs en Onderzoek op het bijgestelde Concept-Instellingsplan. Ondanks uw waardering voor onze constructieve houding, moeten wij helaas constateren dat u in het merendeel van de gevallen niet inhoudelijk ingaat op onze argumenten. In de overlegvergadering zullen wij terugkomen op onze eerdere reactie.


Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,

dr. G.J.I. Schrama

voorzitter