4. Postlijst

Postlijst in- en uitgaande post UR t.b.v. Interne vergadering d.d. 8 februari 20052004

369

23.11

in

18.11

CvB/PA&O

richtlijnen kankerverwekkende stoffen en zwangerschap en borstvoeding

aan: leden UR

UR verg. 22-02-2005

370

23.11

in

19.11

CvB

Brief CvB stavaza personeelsnota

aan: leden UR mail

UR verg. 30-11-2004

371

23.11

uit

23.11

leden UR CvB

verslag overleg 2004-11-09

aan: leden UR

UR verg. 07-12-2004

372

24.11

in

16.11

CvB 3TU

memo gemeenschappelijke regeling 3TU

aan: leden UR

UR verg. 30-11-2004

373

24.11

in

16.11

CvB 3TU

gemeenschappelijke regeling 3TU, gewijzigde versie

aan: leden UR

UR verg. 30-11-2004

374

24.11

uit

24.11

ur leden

verslag cie. P&S 22-11-2004

aan: leden UR mail

UR verg. 30-11-2004

375

25.11

uit

25.11

UR leden

besluit regeling afstudeersteun bij collectieve aanvragen

aan: leden UR

UR verg. 30-11-2004

376

25.11

uit

25.11

UR leden

collegegeldtarieven Joint Master programmas

aan: leden UR

UR verg. 30-11-2004

377

25.11

uit

25.11

UR leden

besluit advies onderwijsjaarcirkel 2005-2006

aan: leden UR

UR verg. 30-11-2004

378

25.11

in

25.11

FEZ/CvB

Begroting financiƫle ontwikkeling + bijlagen

aan: leden UR

UR verg. 30-11-2004

379,a

25.11

in

25.11

FEZ/CvB

advies ontwerpbegroting 2005

aan: leden UR

UR verg. 30-11-2004

380

25.11

uit

25.11

UR leden

Brief UR Hunan University

aan: leden UR

UR verg. 30-11-2004

381

25.11

uit

25.11

UR leden

Verslag cie. O&O 23-11-2004

aan: leden UR

UR verg. 30-11-2004

382

25.11

uit

25.11

UR leden

Brief procedure tijdpad Instellingsplan

aan: leden UR

UR verg. 30-11-2004

383

26.11

uit

26.11

UR leden

verslag cie. F&V 23-11-2004

aan: leden UR

UR verg. 30-11-2004

384

01.12

uit

01.12

UR leden CvB

agenda overlegvergadering 07-12-2004

aan: leden UR CvB

UR verg. 07-12-2004

385

02.12

uit

02.12

CvB, leden UR

Brief UR P-nota afspraken

aan: leden UR CvB

UR verg. 07-12-2004

386,a

02.12

in

01.12

CvB

Brief CvB+ Instellingsplan 2005-2010 versie december

aan: leden UR

UR verg. 07-12-2004

387

29.11

uit

29.11

Leden UR CvB

Vragen UR inzake begroting 2005

aan: leden UR CvB mail

UR verg. 07-12-2004

388

02.12

in

02.12

CvB

Beantwoording vragen UR begroting 2005

aan: leden UR mail

UR verg. 07-12-2004

389

02.12

in

02.12

CvB

ontwikkeling premies begroting 2005

aan: leden UR mail

UR verg. 07-12-2004

390

02.12

in

02.12

CvB/FEZ

jaarplan BMTI 2005

aan: leden UR

UR verg. 07-12-2004

391

02.12

in

02.12

CvB/FEZ

Begroting 2005 BMTI

aan: leden UR

UR verg. 07-12-2004

392

02.12

uit

02.12

CvB

Brief UR convenant Kennispark

aan: leden UR

UR verg. 07-12-2004

393

02.12

uit

02.12

CvB

Brief UR begroting 2005

aan: leden UR CvB

UR verg. 07-12-2004

394

02.12

uit

02.12

CvB

Brief UR Algemene gang van zaken

aan: leden UR CvB

UR verg. 07-12-2004

395

02.12

uit

02.12

CvB

Schriftelijke rondvraagpunten overleg 07-12-2004

aan: leden UR CvB

UR verg. 07-12-2004

396

02.12

in

02.12

CvB

gemeenschappelijke regeling, versie 1-12-2004

aan: leden UR mail

UR verg. 07-12-2004

397

03.12

uit

03.12

UR leden

verslag interne 2004 11 30

aan: leden UR

UR verg. 15-02-2005

398

07.12

in

06.12

CvB/Disc

Huisartsenpraktijk evaluatie

aan: leden UR

UR verg. 15-02-2005

399,a

07.12

in

06.12

CvB/Disc

Huisartsenpraktijk Evaluatie SGE

aan: leden UR

UR verg. 15-02-2005

400

07.12

uit

07.12

CvB

Concept advies begroting

aan: leden UR mail

UR verg. 07-12-2004

401

07.12

uit

06.12

Schrama

mail opmerkingen Instellingsplan versie december

aan: leden UR mail

UR verg. 07-12-2004

402

08.12

uit

07.12

Brinkman

reactie op tweede Instellingsplan versie december

aan: leden UR

cie. O&O 14-12-2004

403

08.12

uit

07.12

Brinkman

reactie op Gemeenschappelijke regeling

aan: leden UR

cie. O&O 14-12-2004

404

08.12

in

07.12

Herplaatsings

commissie

kwartaalrapportage herplaatsingscommissie (365.357)

aan: leden UR mail

UR verg. 15-02-2005

405

08.12

uit

01.12

Schrama

Vergelijking Instellingsplannen

aan: leden UR


406

09.12

in

07.12

CvB

Prijzen 2005 t/m 2008 uitgereikt tijdens overleg 7-12

aan: leden UR mail

UR verg. 07-12-2004

407

09.12

uit

09.12

diversen

nieuwsbrief UR december

aan: leden UR


408

09.12

uit

09.12

diversen

aandachtspunten overleg 2004-12-07

aan: leden UR


409

16.12

in

12.2004

PA&O

Arbo en milieu jaarverslag UT 2003

aan: leden UR

UR verg. 22-02-2005

410

17.12

in

14.12

CvB/FEZ

algemene gang van zaken

aan: leden UR


411,a

23.12

in

22.12

Disc mail

budget afstudeergelden 2005; termijnen in regelingen

aan: leden UR mail

UR verg. 22-02-2005

412

23.12

in

06.12

Disc mail

budget afstudeersteun 2005; verdeling voor 2005

aan: leden UR mail

UR verg. 22-02-2005

413

23.12

in

10.2004

PA&O OPUT

nota ziekteverzuimbeleid

aan: leden UR, cie. P&S

414

23.12

uit

23.12

CvB

Reactie UR op instellingsplan versie december

aan: leden UR, DUB

UR verg. 22-02-2005

415

23.12

in

23.12

CvB

Rookbeleid UT 2005

aan: leden UR mail

UR verg. 22-02-2005

416

12.2004

in

21.12

CvB

CvB besluit Joint Master Programma 2005-2006

aan:
2005

001

04.01

in

31.12.2004

TUEindhoven

Gemeenschappelijke regeling; punten van wijziging

Leden UR mail

mailbericht

002

05.01

uit

05.01

diversen

Tijdschema verkiezingen studenten UR 2005-2006

CSB, UR diversen


003

11.01

in

22.12

CvB/FEZ

1e Begrotingswijziging 2004

Leden UR mail


004

12.01

in

12.01

CvB/PA&O

functie voorzitterschap UR

vz. UR


005

13.01

in

11.01

Isaac Newton

studentenactivisme en afstudeermaanden

leden UR

UR verg. 22-02-2005

006

14.01

in

14.01

CvB/PA&O

benoeming wnd. decaan EWI per 1-1-2005

Leden UR mail


007

18.01

in

10.12.2004

EWI

bezuinigingsplan en procedure reorganisatieplan 2005

leden UR mail

UR verg. 22-02-2005

008, a,b,c,d

18.01

in

14.01

CvB/DUB

voorstel inrichting kwaliteitszorg op onderzoeksgebied

leden UR

UR verg. 22-02-2005

009

18.01

uit

18.01

CvB

verzoek tot benoeming leden Centraal Stembureau

CSB


010

20.01

in

17.01

BMTI

Instituutsraad BMTI

vz. UR mail

UR verg. 22-02-2005

011

20.01

in

23.12.2004

D. Meijer

Nieuwe reorganisatie faculteiten en sociaal plan

leden UR mail

UR verg. 22-02-2005

012

21.01

in

11.01

CvB/FEZ

Begroting 2005 externe deel

leden UR

UR verg. 22-02-2005

013

26.01

uit

26.01

Leden UR

Agenda interne 08-02-2005

leden UR

UR verg. 08-02-2005

014

26.01

in

25.01

TUEindhoven

Gemeenschappelijke regeling 3TU's; advies mr. Groot

leden UR

UR verg. 08-02-2005

015

27.01

in

26.01

VF, boldy,vdMarel, Ultzen

onderwijs aan de Vestiging Friesland, ontslag

leden UR

UR verg. 08-02-2005

016

27.01

in

26.01

CvB/PA&O

medewerkerstevredenheidsonderzoek

leden UR

UR verg. 08-02-2005

017

27.01

uit

27.01

Leden UR

postlijst in en uitgaande post tbv interne 8-2-2005