5. Tijdschema verkiezingenUw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-002

Fax


Datum

18 januari 2005

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: tijdschema verkiezingen studenten URaad 2005-2006
donderdag 10 februari


9.00 uur

Bijeenkomst CSB ter vaststelling peildatum

(art. 6.1 Kiesreglement UR)

Zitting Centraal Stembureau

donderdag 17 maart

Peildatum ter vaststelling van het kiezersregister

(art. 6.1 Kiesreglement UR)

donderdag 24 maart


9.00 uur

Vaststellen kiezersregister, griffie UR, Spiegel 500

(art. 9.1 Kiesreglement UR)

Zitting Centraal Stembureau

donderdag 24 maart 12.00 uur t/m donderdag 31 maart

Kiezersregister ter inzage ter griffie UR, Spiegel 500. Gelegenheid tot het indienen van verzoeken tot verbetering van het kiezersregister (art. 10 en 11 Kiesreglement UR)

vrijdag 1 april


9.00 uur

Beslissing Stembureau op verzoek om verbetering kiezersregister (art. 12 Kiesreglement UR) Besluit ter inzage ter Griffie UR (Spiegel 500)

Zitting Centraal Stembureau (indien nodig)

maandag 4 t/m vrijdag 8 april

Aantekenen bezwaar bij CvB tegen beslissing

Stembureau (art. 8.4 Kiesreglement UR)

vrijdag 15 april

Beslissing CvB


woensdag 20 april

Dag kandidaatstelling (art. 13 Kiesreglement UR), kamer Spiegel 500/504 tot 17.00 uur

donderdag 21 april9.00 uur

Onderzoek kandidatenlijsten door Stembureau (art. 18 Kiesreglement UR). Betrokkenen van verzuimen schriftelijk in kennis stellen (art. 19 Kiesreglement UR)

Zitting Centraal Stembureau

donderdag 28 april

Herstel verzuimen kandidatenlijsten (art. 19.2 Kiesreglement UR)

maandag 9 mei


13.30 uur

Beslissing Stembureau over geldigheid kandidatenlijsten (art. 20.1 Kiesreglement UR). Besluit ter inzage ter Griffie UR (Spiegel 500)

Zitting Centraal Stembureau (indien nodig)

dinsdag 10 t/m dinsdag 17 mei

Aantekenen bezwaar bij CvB tegen beslissing

Stembureau


dinsdag 17 mei


Inleveren informatie door kiesverenigingen t.b.v. applicatie verkiezingen in VUUR

dinsdag 24 mei

Beslissing CvB


dinsdag 24 mei


Ambtshalve controle kiezersregister

(art. 6.4 Kiesreglement UR)
9.00 uur

Vaststellen verzamellijsten door Stembureau en openbaarmaking daarvan in het UTnieuws en op de webpagina. (art. 23.1 en 23.3 Kiesreglement UR)

Zitting Centraal Stembureau

donderdag 26 mei

Verzending brief met informatie over verkiezingen door CSB


maandag 6 juni

Verzending e-mail met informatie over verkiezingen door CSB

maandag 6 t/m vrijdag 10 juni 12.00 uur

Stemperiode


vrijdag 10 juni 17.00 uur in de Vrijhof

Openbaarmaking verkiezingsuitslag (art. 31 Kiesreglement UR). Besluit ter inzage ter Griffie UR (Spiegel 500)

Zitting Centraal Stembureau

maandag 13 t/m vrijdag 17 juni

Aantekenen bezwaar bij CvB tegen beslissing Stembureau


vrijdag 24 juni

Beslissing CvB

De vergaderingen van het Centraal Stembureau zijn openbaar en vinden, tenzij anders vermeld, plaats in Spiegel, Kamer 500.