agenda overleg 2005 02 22

GRIFFIE

Spiegel – kamer 500Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-038

fax


Datum

10 februari 2005

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@utwente.nl


Betreft: agenda overlegvergadering Universiteitsraad op dinsdag 22 februari 2005

(Achter de agendapunten zijn de desbetreffende portefeuillehouders vermeld)Plaats : Zilverling L 200

tijd : 13.30 uur


1.

Opening en vaststelling van de agenda


2.

Mededelingen


3.

Verslag van de overlegvergadering van 7 december 2004

UR 04-421, bijgaand

vaststellen

4.

Arbo –richtlijnen UT

a. werken met kankerverwekkende en reprotoxische stoffen

b. werken tijdens zwangerschap en borstvoeding

UR 04-369, in bezit*

UR 05-029, bijgaand

instemming (Zijm)

5.

Rookbeleid UT

UR 04-415, in bezit*

UR 05-028, bijgaand

instemming (Zijm)

6.

Voorstel inrichting kwaliteitszorg op onderzoeksgebied

UR 05-008, in bezit*

UR 05-040, bijgaand

instemming (Zijm)

7.

Concept Instellingplan

UR 04-386a, in bezit

UR 04-414, in bezit*

UR 05-027 (gewijzigde versie), bijgaand

UR 05-034, bijgaand

instemming (teB)

8.

Gemeenschappelijke Regeling + Implementatie Sectorplan

UR 05-030, in bezit*

UR 05-035, bijgaand

bespreking

9.

Invulling bezuinigingstaakstellingen EWI, BBT en TNW 2005

UR 05-036, bijgaand

advies (teB)

10.

Arbo en milieujaarverslag 2003

UR 04-409, in bezit* (verslag is digitaal beschikbaar)

UR 05-039, volgt zo spoedig mogelijk

informatie (Zijm)

11.

Schriftelijke rondvraagpunten

a. salarisverschillen tussen aio’s en oio’s

b. devaluatie van pc-tegoedbon van promovendi

c. CCO

d. Robotica Instituut

e. evaluatie huisartsenvoorziening

f. huisvestingsproblematiek studieverenigingen

g. Vestiging Friesland

h. MOU – KPN

i. VIST

j. “Ruim baan voor talent”

UR 05-025, bijgaand


12.

Rondvraag


13.

Sluiting