agenda interne 2005 02 08

Betreft: Agenda interne vergadering Universiteitsraad


Plaats : Zilverling L 200

Datum : 8 februari 2005

Tijd : 13.30 uur


1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen


3.


Verslag van de interne vergadering van 30 november 2004

UR 04-397, bijgaand

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 05-017, bijgaand

informatie

5.

Concept – tijdschema verkiezingen UR – studentgeleding

UR 05- 002, bijgaand

“horen”

6.

Gemeenschappelijke Regeling + Implementatie Sectorplan

UR 04- 358b en UR 04-396 in bezit

bespreking

7.

Nota Ziekteverzuimbeleid, concept

UR 04-413, bijgaand

UR 05-011, bijgaand

bespreking

8.

Arbo en milieujaarverslag 2003

UR 04-409, bijgaand (verslag is digitaal verzonden)

informatie

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 22 februari 2005

9.

Concept Instellingplan

UR 04-386a, in bezit

UR 04-414, bijgaand

reactie CvB volgt

instemming (teB)

10.

Arbo –richtlijnen UT

a. werken met kankerverwekkende en reprotoxische stoffen

b. werken tijdens zwangerschap en borstvoeding

UR 04-369, bijgaand

instemming (Zijm)

11.

Rookbeleid UT

UR 04-415, bijgaand

instemming (Zijm)

12.

Voorstel inrichting kwaliteitszorg op onderzoeksgebied

UR 05-008, bijgaand

instemming (Zijm)

13.

Interne Begroting 2005

Begroting volgt

advies (teB)

14.

Invulling bezuinigingstaakstellingen EWI, BBT en TNW 2005

Informatie volgt

advies (teB)

15.

Evaluatie huisartsenvoorziening

UR 04-398/399, bijgaand

informatie (Zijm)

16.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

UR 05-016, bijgaand, documentatie volgt digitaal

informatie(Zijm)

17.

Schriftelijke Rondvraagpunten

a. Robotica Instituut, informatie18.

Evaluatie functioneren UR, inbreng fracties


19.

Rondvraag


20.

SluitingNB: Na afloop van de vergadering – om ong. 17.00 uur - drinken we gezamenlijk een borrel in het Theatercafé van de Vrijhof!!

Commissievergaderingen op dinsdag 1 februari 2005 in Spiegel 505:Commissie O&O, 9.00 uur

Concept Instellingsplan, instemming,

Gemeenschappelijke regeling en Implementatie Sectorplan,stavaza

Voorstel inrichting kwaliteitszorg op onderzoeksgebied, instemming

Robotica instituut, formuleren schriftelijke rondvraag indien nodigCommissie F&V,12.00 uur

Eerste Begrotingswijziging 2004, digitaal verzonden aan leden commissie F&V (Herbert), informatie

Interne Begroting 2005, advies

Invulling bezuinigingstaakstellingen EWI, BBT en TNW 2005, advies
Commissie P&S, 15.30 uur

Nota Ziekteverzuimbeleid

Notitie Dick Meijer mbt Reorganisaties en Sociaal plan

Arbo - richtlijnen UT, instemming

Rookbeleid UT, instemming

Evaluatie huisartsvoorziening, informatie

Arbo en milieujaarverslag 2003, informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek, informatie