voor 2004 12 07

Betreft: agenda overlegvergadering Universiteitsraad op dinsdag 7 december 2004

(Achter de agendapunten zijn de desbetreffende portefeuillehouders vermeld)


Plaats : Zilverling L 200

tijd : 9.00 uur (NB gewijzigd aanvangstijdstip)


1.

Opening en vaststelling van de agenda


2.

Mededelingen


3.

Verslag van de overlegvergadering van 9 november 2004

UR 04-371, bijgaand

vaststellen

4.

Wijziging regeling afstudeersteun bij collectieve aanvragen

UR 04-354, in bezit*`

UR 04-375, bijgaand

instemming (teB)

5.

Onderwijsjaarcirkel 2005 – 2006

UR 04-360, in bezit*

UR 04-377, bijgaand

advies (deJ)

6.

Convenant Kennispark Twente

UR 04-320, in bezit*

UR 04-392, bijgaand

advies (teB)

7.

Collegegeldtarieven Joint Master Programmes 2005-2006

UR 04-330, in bezit

UR 04-348, in bezit

advies (teB)

8.

MBA opleiding Hunan

UR 04-304 en 04-346, in bezit

UR 04-380, bijgaand

advies + instemming (deJ)

9.

Avantium

UR 04-349 in bezit

bespreking (teB)

10.

Voortgang 3 TU overleg

UR 04–358 in bezit*

UR 04 396, bijgaand

informatie (vV)

11.

Concept Instellingsplan

UR 04-257, 04-332, in bezit

UR 04-386,a bijgaand versie december

UR 04-333 en 04-347, in bezit

UR 04-382, bijgaand

bespreking (vV)

12.

Concept – Begroting 2005

UR 04-378, 04-379, in bezit*

UR 04-388, 04-389, 04-390, 04-391, bijgaand

UR 04-393, volgt digitaal

advies (teB)

13.

Algemene gang van zaken

UR 04-394, bijgaand

bespreking

14.

Schriftelijke rondvraagpunten

a. uniformiteit in uitvoering keuzemodel arbeidsvoorwaarden

b. verzoek om informatie m.b.t “Triangle” (zie concept IP)

c. sluiting snackbar Bastille

d. dyslexieregeling UT

e. engelstaligheid Tast

f. poederbrief

g. HTT

UR 04-395, bijgaand


15.

Rondvraag


16.

Sluiting