UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 04-102

fax


Datum

1 april 2004

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@utwente.nl


Betreft: agenda overlegvergadering Universiteitsraad op dinsdag 6 april 2004

(Achter de agendapunten zijn de desbetreffende portefeuillehouders vermeld)


Plaats : Zilverling L-200

tijd : 13.30 uur


13.30 uur

1.

Opening en vaststelling agenda


13.35 uur

2.

Mededelingen


13.45 uur

3.

Verslag van de overlegvergadering van 24 februari 2004

UR 04-078, bijgaand

Verslag vertrouwelijk deel overleg van 24 februari 2004

UR 04-101, bijgaand

vaststellen

13.55 uur

4.

Aanpassing regelingen financiële ondersteuning studenten (a. garantiebeurzen en b. regeling topsporters)

UR 04-089 in bezit*

UR 04-103, bijgaand

instemmen (teB)

14.15 uur

5.

UR – advies Personeelsbeleid

UR 04-091-v4, bijgaand

advies (deJ)


14.30 uur

6.

Vaststelling collegegeldtarieven en Inschrijvingsregeling UT 2004 – 2005 (incl. Tuition Fee)

UR 04-088 in bezit*

UR 04-098 in bezit*

UR 04-095, bijgaand

advies (teB)

15.00 uur

7.

Sectorplan Wetenschap en Technologie

UR 04-071, in bezit

UR 04-104, bijgaand

informatie (vV)

15.30 uur

8.

Internationalisering Onderwijs

UR 04-086 in bezit*

UR 04-099 in bezit*

UR 04-105, bijgaand

informatie (deJ)

16.00 uur

9.

ICT voor onderwijs en studentenactivisme aan de UT

UR 04-043 in bezit

UR 04-081 in bezit*

UR 04-097, bijgaand

informatie (teB)

16.15 uur

10.

Notitie persoonsgebonden leerstoelen

UR 04-085 en 04-100 in bezit*

UR 04-106, bijgaand

informatie (deJ)

16.45 uur

11.

Rondvraag


17.00 uur

12.

Sluiting