UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 04-356

fax


Datum

04 november 2004

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@utwente.nl


Betreft: agenda overlegvergadering Universiteitsraad op dinsdag 9 november 2004

(Achter de agendapunten zijn de desbetreffende portefeuillehouders vermeld)


Plaats : Spiegel V 100

tijd : 10.00 uur – 12.00 uur

1.

Opening en vaststelling van de agenda


2.

Mededelingen


3.

Verslag van de overlegvergadering van 28 september 2004

UR 04-343, bijgaand

vaststellen

4.

Voortgang Vastgoedplan

UR 04-321 in bezit*

UR 04-345, bijgaand

instemming (vV)

5.

Budgetrapportages t/m/augustus 2004

UR 04-331, in bezit*

UR 04-352, bijgaand

informatie (teB)

6.

Concept Instellingsplan

UR 04-257, in bezit

UR 04-332, in bezit*

UR 04-333, bijgaand

UR 04-347, bijgaand

bespreking

7.

Gemeenschappelijk Regeling 3 TU’s

UR 04-285, in bezit

UR 04-329, in bezit*

UR 04-351, bijgaand

bespreking

8.

Collegegeldtarieven Joint Master Programmes 2005-2006

UR 04-330 in bezit*

UR 04-348, bijgaand

advies (teB)

9.

MBA opleiding Hunan

UR 04-304, in bezit*

UR 04-346, bijgaand

bespreking (deJ)

10.

Avantium

UR 04-349, bijgaand

bespreking (teB)

11.

Schriftelijke rondvraagpunten

a. uniformiteit in uitvoering keuzemodel arbeidsvoorwaarden

b. verzoek om informatie m.b.t “Triangle” (zie concept IP)

c. sluiting snackbar Bastille

d. dyslexieregeling UT

e. engelstaligheid Tast

UR 04-342, bijgaand


12.

Rondvraag


13.

Sluiting