voor 2004 09 28Betreft: agenda overlegvergadering Universiteitsraad op dinsdag 28 september 2004

(Achter de agendapunten zijn de desbetreffende portefeuillehouders vermeld)


Plaats : Drienerburght

tijd : 10.00 uur (NB gewijzigd aanvangstijdstip)1.

Opening en vaststelling van de agenda


2.

Mededelingen


3.

Verslag van de overlegvergadering van 31 augustus 2004

UR 04-297, volgt digitaal

vaststellen

4.

Regeling Bedrijfsafval en gevaarlijk afval

UR 04-236 in bezit*

UR 04-291, bijgaand

instemming (deJ)

5.

PC- privé regeling studenten

UR 04-280 in bezit*

UR 04-292, bijgaand

instemming (teB)

6.

Wijziging UR-Reglement

UR 04-272 en 04-281 in bezit*

UR 04-300, bijgaand

instemming (deJ)

7.

Nota Begrotingsbod 2005

UR 04-278 in bezit/digitaal verkrijgbaar

informatie (teB)

8.

Concept Instellingsplan

UR 04-257 in bezit

UR 04-301, bijgaand

UR 04-284, bijgaand

bespreking

9.

Gemeenschappelijk Regeling 3 TU’s

UR 04-285, in bezit*

advies/1e bespreking

10.

O&O projecten i.h.k.v. “Ruim baan voor talent”

UR 04-299,a t/m f, bijgaand

informatie

11.

Schriftelijke rondvraagpunten

a. afschaffen voorjaarsoverleg

b. e-mailvoorziening studenten

c. vestiging Friesland

d. centraal inloggen

UR 04-302, bijgaand


12.

Rondvraag


13.

Sluiting