UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 04-053

fax


Datum

19 februari 2004

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@utwente.nl


Betreft: agenda overlegvergadering Universiteitsraad op dinsdag 24 februari 2004

(Achter de agendapunten zijn de desbetreffende portefeuillehouders vermeld)


Plaats : LA 3500 (NB: nieuwe locatie)

tijd : 13.30 uur


1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen

-portfolio analyse

-stand van zaken huisartsenpraktijk UT

UR 04-046, in bezit*


3.

Verslag van de overlegvergadering van 13 januari 2004

UR 04-011, bijgaand

Verslag vertrouwelijk deel overleg van 13 januari 2004

UR 04-019, bijgaand

vaststellen

4.

Transfer vakgroep BPM

UR 03-372, UR 03 401, in bezit (zie 09-12-2003)

instemmen (deJ)

5.

Richtlijn Veiligheid voor derden en Richtlijn Zelfinspectie gebouwen, openbare ruimtes en installaties UT

UR 04-009 in bezit*

UR 04-038 en UR 04-039, bijgaand

instemmen (deJ)


6.

Evaluatie major-minor

UR 04-028 in bezit*

Evaluaties digitaal beschikbaar

UR 04-041 bijgaand

informatie (deJ)

7.

Sectorplan Wetenschap en Technologie, vertrouwelijk

UR 04-034, in bezit

UR 04-057, bijgaand

informatie (vV)

8.

Campus Blend

UR 04-029 in bezit*

UR 04-042, bijgaand

informatie (teB)

9.

ICT voor onderwijs en studentenactivisme aan de UT

UR 04-043, bijgaand

UR 04-058, bijgaand

informatie (teB)

10.

Tuition Fee voor niet EER-studenten

UR 04-017, in bezit*

UR 04-037, bijgaand

informatie (teB)

11.

Samenstelling CCO

UR 04-040, in bezit*

informatie (deJ)

12.


Schriftelijke rondvraagpunten

a. verbetering kantinevoorzieningen, UR 04-051, bijgaand

b. benoeming WD IBR, UR 04-056, bijgaand

c. instellingsplan en facultaire strategieplannen

UR 04-054, bijgaand

d. reorganisatie technische dienstverlening,

UR 04-055, bijgaand


13.

Rondvraag


14.

Sluiting