UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

Spiegel – kamer 500Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 03-435

fax


Datum

8 januari 2004

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@utwente.nl


Betreft: agenda extra overlegvergadering Universiteitsraad op dinsdag 13 januari 2004

(Achter de agendapunten zijn de desbetreffende portefeuillehouders vermeld)
Plaats : INF L200

tijd : 11.00 uur (NB afwijkende aanvangstijd)

11.00 uur

1.

Opening en vaststelling agenda11.05 uur

2.

Mededelingen


11.10 uur

3.

Verslag van de overlegvergadering van 9 december 2003

UR 03-433 bijgaand

vaststellen

11.20 uur

4.

Onderwijsjaarcirkel en 5 ECTS - richtlijn

UR 03-371 in bezit

UR 03-414 in bezit

UR 04-002,a-e bijgaand

advies/instemming

(deJ)

11.50 uur

5.

Sectorplan Wetenschap en Technologie

UR 03-332 in bezit

UR 03-402 in bezit

UR 04-003, bijgaand

informatie (vV)

12.20 uur

6.

DU, evaluatie deelname UT

UR 03-376 in bezit

UR 03 394 in bezit

informatie (teB)

12.35 uur

7.

Rondvraag


12.45 uur

8.

Sluiting