voor 2004 11 30

Plaats : Zilverling L 200

Datum : 30 november 2004

Tijd : 13.30 uur


1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen


3.


Verslag van de interne vergadering van 26 oktober 2004

UR 04-341, bijgaand

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 04-368, bijgaand

informatie

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 7 december 2004

5.

Voortgang 3 TU overleg

UR 04–358, bijgaand

informatie (vV)

6.

Concept Instellingplan

UR 04-257 en UR 04–332, in bezit

UR 04-333, in bezit

UR 04-347, in bezit

bespreking (vV)

7.

Nota Personeelsbeleid

UR 04-, wordt z.s.m. digitaal nagezonden

instemming (deJ))

8.

Wijziging regeling afstudeersteun bij collectieve aanvragen

UR 04-354, bijgaand

instemming (teB)

9.

Concept – Begroting 2005

geen documentatie ontvangen

advies (teB)

10.

Algemene gang van zaken

bespreking

11.

Onderwijsjaarcirkel 2005 – 2006

UR 04-360, bijgaand

advies (deJ)

12.

Vastgoed, financieel overzicht

geen documentatie ontvangen

informatie (teB)

13.

Convenant Kennispark Twente

UR 04-320 in bezit

advies? (teB)

14.

Experiment Bèta beurzen

UR 04-359, bijgaand

informatie (teB)

15.

Collegegeldtarieven Joint Master Programmes 2005-2006

UR 04-330, in bezit

UR 04-348, in bezit

advies (teB)

16.

MBA opleiding Hunan

UR 04-304, in bezit

UR 04-346, in bezit

bespreking (deJ)

17.

Budgetrapportages t/m augustus 04

UR 04-331, in bezit

UR 04-352, in bezit

informatie (teB

18.

Avantium

UR 04-349, in bezit

bespreking (teB)

19.

Schriftelijke rondvraagpunten van 9 november 2004

UR 04-342, in bezit


20.

Schriftelijke Rondvraagpunten

- poederbrief

- overdracht 80% aandelen Ambient van HTT naar Novaris


21.

Rondvraag


22.

SluitingNB: de punten 15 t/m 19 zijn onderwerpen uit de vorige cyclus die niet aan de orde geweest zijn. Verzoeke te bezien of deze punten – en wellicht ook ander punten -in commissie verband afgehandeld kunnen worden. Zo niet, dan blijft e.e.a. geagendeerd.