voor 2004 10 26

Betreft: Agenda interne vergadering UniversiteitsraadPlaats : Zilverling L 200

Datum : 26 oktober 2004

tijd : 13.30 uur1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen


3.


Verslag van de interne vergadering van 21 september 2004

UR 04-298, in bezit

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 04-319, in bezit

informatie

5.

MBA opleiding Hunan

UR 04-304, in bezit


Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 2 november 2004

6.

Voortgang Vastgoedplan

UR 04-321, bijgaand

instemming (vV)

7.

Concept Instellingplan

UR 04-332, aanvulling ondersteunende diensten, bijgaand

UR 04-333, notitie onderzoek, volgt digitaal

UR 04-295, in bezit

bespreking (vV)

8.

Gemeenschappelijke Regeling 3 TU’s

UR 04-285, in bezit

UR 04-329, bijgaand

bespreking/instemming(vV)

9.

Collegegeldtarieven Joint Master Programmes 2005-2006

UR 04-330, bijgaand

vaststellen

10.

Budgetrapportages t/m augustus 04

UR 04-331, volgt digitaal via FEZ

informatie (teB)

11.

Schriftelijke Rondvraagpunten

- Uniformiteit in uitvoering keuzemodel arbeidsvoorwaarden


12.

Rondvraag


13.

Sluiting