voor 2004 09 21

Agenda interne vergadering UR van 21 september 2004

Plaats: Zilverling L 200

Tijd : 14.30 uur (NB: gewijzigde aanvangstijd)
1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen


3.

Verslag interne vergadering van 31 augustus 2004

UR 04-271, volgt

vaststellen

4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 04-282, bijgaand

informatie

5.

Wijziging Huishoudelijk Reglement UR

UR 04-259, in bezit

vaststellen

6.

Instellen Instituutsraad Mesa+

documentatie volgt ter vergadering

vaststellen

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 28 september 2004

7.

Regeling Bedrijfsafval en gevaarlijk afval

UR 04-236, bijgaand

instemming (deJ)

8.

PC- privé regeling studenten

UR 04-280, bijgaand

instemming (teB)

9.

Wijziging UR-Reglement

UR 04-272 en 04-281, bijgaand

instemming (deJ)

10.

Nota Begrotingsbod 2005

UR 04 278, documentatie volgt digitaal

informatie

11.

Concept – Instellingsplan

Bespreken thema’s

bespreking

12.

Gemeenschappelijke Regeling 3 TU’S

informatie

13.

O&O – projecten Deltaplan Bèta en techniek

brief CvB volgt

informatie

14.

Schriftelijke Rondvraagpunten


15.

Rondvraag


16.

Sluiting