UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 04-255

fax


Datum

24 augustus 2004

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Agenda interne vergadering Universiteitsraad
Plaats : Zilverling L 200

Datum : 31 augustus 2004

Tijd : 13.30 uur


1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen


3.

Verslag van de interne vergadering van 22 juni 2004

UR 04-214, bijgaand

vaststellen


4.

Verslag van de commissie O&O en P&S van 25-08-2004

UR 04-258, bijgaand


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 04-260, bijgaand

informatie

5.

Overdracht van oude naar nieuwe UR, kennismaking en vaststellen nieuwe functies en voordracht nieuwe commissieleden.

UR 04-253, bijgaand

vaststellen

6.

Verslag PR - commissie

UR 04-240, bijgaand

vaststellen

7.

Wijziging Huishoudelijk Reglement

UR 04-259, bijgaand

vaststellen

8.

Voorbespreking overlegvergadering

UR 04-256, bijgaand


9.

Rondvraag


10.

Sluiting