voor 2004 06 15 extra

GRIFFIE

Spiegel – kamer 500Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 04-162

fax


Datum

3 juni 2004

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@utwente.nl
Betreft: Agenda extra interne vergadering Universiteitsraad


Plaats : Vergaderzaal 1, gebouw de Spiegel

Datum : 15 juni 2004

tijd : 12.30 uur – uiterlijk 13.30 uur1.

Opening2.

Sectorplan Wetenschap en Technologie

De concepttekst van het advies wordt digitaal nagezonden


advies

3.

Sluiting