UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 04-122

fax


Datum

15 april 2004

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Agenda interne vergadering Universiteitsraad


Plaats : Zilverling L-200

Datum : 27 april 2004

tijd : 13.30 uur


1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen


3.


Verslag van de interne vergadering van 30 maart 2004

UR 04-112, bijgaand

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 04-123, bijgaand

informatie

5.

Sectorplan Wetenschap en Technologie

UR 04-071, in bezit

UR 04-094, in bezit

UR - advies

6.

Arbo- en milieureglement UT

UR 04-083 in bezit

UR 04-124, volgt digitaal

instemming

7.

Notitie Student Union

UR 04-125, volgt digitaal

informatie

8.

Relatie UT – HBO

a. Vestiging Friesland UR 04-118, UR 04-120, bijgaand

b. Saxion UR 04-119, bijgaand

informatie

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 24 februari 2004

Op dit moment (15 april) zijn er nog geen specifieke punten voor de overlegvergadering

9.

Schriftelijke rondvraagpunten


10.

Rondvraag


11.

Sluiting
Commissievergaderingen op 20 april 2004, Spiegel k. 505:Commissie O&O (9.00 uur– 12. 00 uur) Beleidsmedewerker:


Relatie UT – HBO , informatie Van Dijk

a. vestiging Friesland , samenwerking HBO en

mogelijk opheffen propedeuseopleiding

b. Saxion

Sectorplan Wetenschap en Technologie, advies 3 MR Van GeffenCommissie F&V (12.00 uur - 15.00 uur)


Vooralsnog zijn er geen punten voor de commissie F&V, tenzij er tijdig informatie m.b.t. bijv. de herziening van het verdeelmodel beschikbaar komt. Zonodig volgt bericht van Herbert.Commissie P&S (15.00 uur– 17.00 uur)


Arbo- en Milieureglement UT, instemming Winkler

(betreft een notitie uit de vorige cyclus)

Notitie Student Union, informatie initiatief studenten UR